Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Bài 3 - TS. Vũ Văn Ngọc

"Bài giảng Pháp luật kinh doanh - Bài 3: Chế độ pháp lý về các chủ thể kinh doanh" biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học khái niệm, đặc điểm các loại chủ thể kinh doanh ở Việt Nam; tổ chức quản lý của các chủ thể kinh doanh; nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp; ưu, nhược điểm của từng loại chủ thể kinh doanh để trên cơ sở đó có thể lựa chọn loại hình chủ thể kinh doanh phù hợp nhất với mình. | BÀI 3 CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH TS. Vũ Văn Ngọc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Tư vấn Doanh nghiệp Công ty cổ phần Thái Bình Dương đang gặp khó khăn về tài chính với lợi nhuận ngày càng giảm sút trong khi nợ gia tăng. Để giải quyết khó khăn tài chính Công ty đang tìm kiếm nhà đầu tư bên ngoài đầu tư vào cổ phần của công ty thay vì tìm đến các ngân hàng vì việc vay ngân hàng đòi hỏi tài sản bảo đảm và gia tăng nợ của Công ty. Ông Michael Trần là một Việt kiều tại Hoa Kỳ muốn đầu tư mua cổ phần trong Công ty nhưng để đổi lại với khoản đầu tư bằng 20 vốn điều lệ của công ty ông Micheal Trần yêu cầu Hội đồng quản trị công ty phải đảm bảo Mức cổ tức cố định cho ông hàng năm ít nhất là 10 Ông và hai thành viên khác trong gia đình ông có chân trong Hội đồng quản trị của công ty với thời hạn tối thiểu 10 năm. Với tư cách là chuyên viên pháp lý của Công ty anh chị tư vấn cho Hội đồng quản trị thế nào về hai đề nghị trên của ông Micheal Trần 2 MỤC TIÊU Kết thúc Bài 3 sinh viên cần nắm rõ những nội dung sau Khái niệm đặc điểm các loại chủ thể kinh doanh ở Việt Nam Tổ chức quản lý của các chủ thể kinh doanh Nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp Ưu nhược điểm của từng loại chủ thể kinh doanh để trên cơ sở đó có thể lựa chọn loại hình chủ thể kinh doanh phù hợp nhất với mình. 3 NỘI DUNG Doanh nghiệp tư nhân Công ty Nhóm công ty Hợp tác xã Hộ kinh doanh 4 . ĐẶC TRƯNG PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Đặc trưng pháp lý của doanh nghiệp tư nhân Chủ sở hữu Là một cá nhân không thuộc diện bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân. Giới hạn trách nhiệm Doanh nghiệp tư nhân cũng như người chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người chủ doanh nghiệp tư nhân đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp Trách nhiệm vô hạn . Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân là nhà đầu tư nước ngoài có

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.