Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng

"Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng" nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng, chức năng và vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế ngày nay; đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam. | Bài 1 Tổng quan về ngân hàng và hoạt ngân hàng TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG BÀI 1 NGÂN HÀNG Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại PGS. TS. Phan Thị Thu Hà NXB Giao thông vận tải. 2. Tiền tệ Ngân hàng và Thị trường tài chính Frederic NXB Khoa học Kỹ thuật 2001. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Trang Web môn học. Nội dung Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng. Trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng chức năng và vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế ngày nay. Bên cạnh đó chúng ta sẽ nghiên cứu tính đặc thủ của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Mục tiêu Giúp sinh viên nắm được lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng. Hiểu và giải thích các chức năng của ngân hàng. Nắm vững các nghiệp vụ sản phẩm mà ngân hàng cung cấp để hiểu được vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế. Hiểu và phân biệt các loại hình ngân hàng. Biết được lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. 1 Bài 1 Tổng quan về ngân hàng và hoạt ngân hàng Tình huống dẫn nhập Cỗ máy kỳ diệu nhất của tạo hóa chính là cơ thể một con người. Vậy để vận hành thể chế này chúng ta cần có một nguồn năng lượng nuôi dưỡng cung cấp cho cỗ máy đó. Và hệ tuần hoàn với trái tim mình đã mang những chất dinh dưỡng thiết yếu nhất chứa đựng trong dòng máu ngọt lành đến các cơ quan trong cơ thể này. Với vai trò là phát minh quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường hệ thống ngân hàng đóng vai trò là trái tim là nhịp đập của nền kinh tế. Huy động vốn từ những người có tiền .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    10    1    04-10-2022
125    6    1    04-10-2022
2    83    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.