Nghiên cứu đặc tính sinh trưởng của cá Hồng chấm (Lutjanus jorhnii Bloch et Schneider, 1792) ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về đặc tính sinh trưởng của cá Hồng chấm ở đầm Ô Loan, là cơ sở khoa học bước đầu cho các nghiên cứu tiếp theo để xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm loài cá có giá trị kinh tế này. | 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁ HỒNG CHẤM Lutjanus jorhnii Bloch et Schneider 1792 Ở ĐẦM Ô LOAN TỈNH PHÚ YÊN Nguyễn Thị Phi Loan Lưu Thị Bích Tuyền Tóm tắt Cá Hồng chấm Lutjanus jorhnii Bloch et Schneider 1792 ở đầm Ô Loan tỉnh Phú Yên là loài có giá trị thương phẩm cao và sản lượng lớn có chất lượng thịt thơm ngon có hàm lượng chất dinh dưỡng cao ít chất béo cung cấp chất đạm và vitamin. Hiện nay sản lượng khai thác cá Hồng chấm trong đầm ngày càng bị suy giảm nghiêm trọng. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về đặc tính sinh trưởng của cá Hồng chấm ở đầm Ô Loan là cơ sở khoa học bước đầu cho các nghiên cứu tiếp theo để xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm loài cá có giá trị kinh tế này. Từ khóa Cá Hồng chấm sinh trưởng đầm Ô Loan 1. Đặt vấn đề Nguồn lợi thủy sản trong đầm khá Đầm Ô Loan là danh thắng cấp quốc gia phong phú. Đáng chú ý là nguồn lợi từ cá của Việt Nam một danh lam thắng cảnh Hồng chấm Lutjanus jorhnii Bloch et tiêu biểu của tỉnh Phú Yên. Hai con sông Schneider 1792 thuộc họ cá Hồng chính cung cấp nước cho đầm Ô Loan Lutjanidae bộ cá Vược Perciformes là huyện Tuy An là sông Hà Yến và suối Đá loài cá có giá trị thương phẩm cao chất hình thành nên hệ sinh thái rất đặc thù là lượng thịt thơm ngon có hàm lượng chất vùng đầm phá nước lợ. Đây cũng chính là dinh dưỡng cao ít chất béo cung cấp chất vùng có giá trị về kinh tế - xã hội lịch sử - đạm và vitamin. văn hóa quan trọng tại huyện Tuy An. Hình 1. Hình dạng cá Hồng chấm Lutjanus jorhnii Bloch et Schneider 1792 Cá Hồng chấm Lutjanus jorhnii tăng trưởng khá nhanh sớm bước vào đàn khai _______________ thác có khả năng phát dục và sinh sản ngay TS Trường Đại học Phú Yên trong đầm. Đó là những đặc tính đáng quý CN Trường Đại học Phú Yên cần được quan tâm tìm hiểu. Hiện nay sản TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 13 2016 11 lượng khai thác cá Hồng chấm trong đầm cần tìm. ngày càng bị suy giảm nghiêm trọng. Tuy L Chiều dài thực tại của cá mm . nhiên chưa có công trình nào nghiên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.