Công tác thông tin, tuyên truyền chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – một số kinh nghiệm từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và được công nhận bởi hàng loạt các bằng chứng pháp lý và lịch sử. Nhà nước Việt Nam luôn bảo vệ tích cực các quyền và danh nghĩa của mình trước mọi mưu đồ và hành động xâm phạm tới chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. | 52 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CHỦ QUYỀN VIỆT NAM Ở QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Trần Tăng Khởi Lê Nhị Hòa Tóm tắt Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và được công nhận bởi hàng loạt các bằng chứng pháp lý và lịch sử. Nhà nước Việt Nam luôn bảo vệ tích cực các quyền và danh nghĩa của mình trước mọi mưu đồ và hành động xâm phạm tới chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng bài viết nêu lên một số kinh nghiệm trong công tác thông tin tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Từ khóa Công tác thông tin tuyên truyền chủ quyền Việt Nam quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 1. Mở đầu Quốc đã huy động một lực lượng lớn tàu Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo chiến các loại đánh chiếm và đóng quân san hô ở giữa Biển Đông nằm trải dọc theo trên bãi đá Chữ Thập Châu Viên Huy Gơ theo bờ biển Việt Nam. Trong quá trình Gạc Ma Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa dựng nước và giữ nước các nhà nước Việt của Việt Nam 1 . Nam đã sớm xác lập thực thi và bảo vệ chủ Những năm gần đây Trung Quốc liên quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo tục có những hành động làm thay đổi chiến lược Hoàng Sa Trường Sa. Năm nguyên trạng trên Biển Đông tại các đảo ở 1982 Chính phủ Việt Nam quyết định Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà thành lập huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép. Quảng Nam Đà Nẵng và huyện đảo Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai. Sau khi thông tin tuyên truyền để củng cố lập điều chỉnh địa giới hành

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    47    1    02-10-2022
59    7    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.