Ý nghĩa việc xây dựng và hoạt động tuyến phòng thủ ven biển tỉnh Phú Yên thế kỷ XIX

Việc xây dựng và hoạt động phòng thủ ven biển Phú Yên thế kỷ XIX luôn có ý nghĩa thiết thực. Ở Phú Yên, từ thế kỷ XIX việc phòng thủ ven biển đã có mối quan hệ gắn kết đối với hệ thống phòng thủ trong cả nước, có vai trò lớn đối với việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội, gìn giữ an ninh quốc phòng của Phú Yên và của cả nước. | TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 13 2016 59 Ý NGHĨA VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG TUYẾN PHÒNG THỦ VEN BIỂN TỈNH PHÚ YÊN THẾ KỶ XIX Nguyễn Văn Thưởng Tóm tắt Việc xây dựng và hoạt động phòng thủ ven biển Phú Yên thế kỷ XIX luôn có ý nghĩa thiết thực. Ở Phú Yên từ thế kỷ XIX việc phòng thủ ven biển đã có mối quan hệ gắn kết đối với hệ thống phòng thủ trong cả nước có vai trò lớn đối với việc phát triển kinh tế ổn định xã hội gìn giữ an ninh quốc phòng của Phú Yên và của cả nước. Từ đó vấn đề này góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Từ khóa phòng thủ ven biển Phú Yên bảo vệ chủ quyền biển đảo 1. Tư tưởng hướng biển gìn giữ chủ sự phòng thủ toàn dân tất cả nhân dân đều quyền biển đảo tham gia phòng thủ ven biển tại địa Thế kỷ XIX kế thừa tư tưởng hướng ra phương. Trước hết đó là quan lại triều đình biển của ông cha vừa chinh phục khai thác được cử đến các địa phương giữ chức Thủ các nguồn tài nguyên trên biển vừa làm ngự Hiệp thủ có nhiệm vụ đóng tại các hải nhiệm vụ bảo vệ vùng biển chống lại nguy tấn trực tiếp kiểm tra xem xét đối với tàu cơ xâm lược từ bên ngoài. Thời gian này tại thuyền ra vào các cửa biển này nhất là đối Phú Yên triều Nguyễn đã cho xây dựng với tàu thuyền phương Tây nhà nước đã có một hệ thống phòng thủ ven biển và không những quy định rõ ràng đối với việc xét hỏi ngừng hoạt động phòng thủ ven biển vừa nơi hải tấn đảm bảo việc thu thuế cho nhà bảo đảm an ninh quốc phòng vừa bảo đảm nước. việc thu thuế đối với tàu thuyền hoạt động Lực lượng thủy binh kinh thành thường trên biển phát triển kinh tế ổn định xã hội xuyên tuần tra canh phòng bảo vệ mặt đối với tỉnh Phú Yên nói riêng cũng như biển triều đình Huế chia các địa phương đối với khu vực Nam Trung bộ và cả nước ven biển ra làm hai đạo từ Huế trở ra bắc nói chung. đến Quảng Yên làm một đạo từ Huế trở Về quy mô trước 1858 vừa đảm bảo an vào Nam làm một đạo cho thủy binh kinh ninh trật tự vùng ven biển vừa bảo vệ thành liên tục tuần thám theo hai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    55    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.