Cải cách hành chính tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế

Trong nhiều nguyên nhân góp phần thúc đẩy Thừa Thiên Huế phát triển thì cải cách hành chính đã đóng vai trò quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng bộ máy Nhà nước, đội ngũ cán bộ công chức vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực, minh bạch trong quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư. | 94 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THỪA THIÊN HUẾ Ngô Văn Trân Lê Thị Thu Huyền Tóm tắt Trong nhiều nguyên nhân góp phần thúc đẩy Thừa Thiên Huế phát triển thì cải cách hành chính đã đóng vai trò quan trọng góp phần vào công cuộc xây dựng bộ máy Nhà nước đội ngũ cán bộ công chức vững mạnh nâng cao hiệu quả hiệu lực minh bạch trong quản lý nhà nước nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư. Từ khóa cải cách hành chính Thừa Thiên Huế 1. Khái niệm nội dung cải cách hành chính hiệu lực hơn đáp ứng yêu cầu quản lý kinh Cải cách hành chính CCHC là một tế xã hội KT-XH của một quốc gia khái niệm đã được nhiều học giả các nhà - CCHC tuỳ theo điều kiện của từng thời nghiên cứu hành chính trên thế giới đưa ra kỳ giai đoạn yêu cầu phát triển kinh tế dựa trên các điều kiện về chế độ chính trị xã hội của mỗi quốc gia có thể được đặt ra kinh tế xã hội của mỗi quốc gia cũng như những trọng tâm trọng điểm khác nhau phụ thuộc vào quan điểm và mục tiêu hướng tới hoàn thiện một hoặc một số nội nghiên cứu do đó hầu hết các định nghĩa dung của nền hành chính đó là tổ chức bộ này là khác nhau. Tuy nhiên qua xem xét máy đội ngũ cán bộ công chức thể chế phân tích dưới nhiều góc độ định nghĩa của pháp lý hoặc tài chính công . khái niệm có thể thấy các khái niệm về Quá trình CCHC ở Việt Nam được khởi CCHC được nêu ra có một số điểm thống đầu từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt nhất sau 4 Nam năm 1986 tuy nhiên đến năm 2001 - CCHC là một sự thay đổi có kế hoạch Chính phủ mới xây dựng Chương trình theo một mục tiêu nhất định được xác định tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đoạn 2001-2010 . Đến nay những kết quả - CCHC không làm thay đổi bản chất thực hiện CCHC giai đoạn 2001 2010 đã của hệ thống hành chính mà chỉ làm cho hệ được Chính phủ tổng kết đánh giá. Tiếp thống này trở nên hiệu quả hơn phục vụ nối là Chương trình tổng thể CCHC nhà nhân dân được tốt hơn so với trước chất nước giai

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    7    1    04-10-2022
84    4    1    04-10-2022
84    74    1    04-10-2022
213    7    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.