Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

"Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 3: Kế toán thanh toán qua ngân hàng thương mại" tìm hiểu những vấn đề chung về thanh toán qua ngân hàng; chứng từ và tài khoản sử dụng; quy trình kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. | BÀI 3 KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Lựa chọn hình thức thanh toán qua ngân hàng Vào một buổi sáng đẹp trời giao dịch viên của NHTMCP Đông Á Chi nhánh Láng Hạ đón tiếp một vị khách. Vị khách này là đại diện cho Công ty TNHH Bảo Hà mới thành lập. Do có nhu cầu thanh toán thu chi thường xuyên nên Công ty muốn đến và nhờ ngân hàng tư vấn về việc mở tài khoản tiền gửi cũng như sử dụng các dịch vụ trong thanh toán tại ngân hàng. Giao dịch viên liền tận tình giải đáp cho khách hàng về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng của ngân hàng mình đồng thời tư vấn cho khách hàng lựa chọn các hình thức thanh toán cho phù hợp và hiệu quả. Để giải đáp và tư vấn được cho khách hàng về vấn đề này giao dịch viên phải hiểu được 1. Khái niệm vai trò của thanh toán qua ngân hàng 2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến hiện nay ưu và nhược điểm 3. Quy trình thanh toán của các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 2 MỤC TIÊU Nắm được khái niệm và vai trò của thanh toán qua ngân hàng. Hiểu và phân biệt được các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến hiện nay. Hiểu và nắm bắt được quy trình thanh toán của từng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Hiểu và làm được các ví dụ về kế toán thanh toán qua ngân hàng. 3 NỘI DUNG Những vấn đề chung về thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ và tài khoản sử dụng. Quy trình kế toán các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. 4 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG . Các khái niệm . Vai trò của hoạt động thanh toán . Các hình thức than toán không dùng tiền mặt phổ biến hiện nay 5 . CÁC KHÁI NIỆM Thanh toán qua ngân hàng Tập hợp. Các khoản Chi trả tiền hàng hóa dịch vụ Cho gửi biếu tặng Giữa các cá nhân và tổ chức trong nền kinh tế. Thông qua vai trò trung gian của ngân hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt Sự vận động của tiền tệ. Qua chức .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.