Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

"Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ" trình bày khái niệm và thước đo cung tiền; cơ chế tạo tiền của hệ thống ngân hàng; ba công cụ kiểm soát cung tiền của ngân hàng nhà nước; tác động của sự thay đổi cung tiền tới nền kinh tế; các kết hợp chính sách tiền tệ và tài khóa . | Bài 4 Tiền tệ và chính sách tiền tệ BÀI 4 TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Hướng dẫn học Để học tốt bài này học viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Giáo trình Kinh tế học_Tập II. NXB Kinh tế Quốc dân. 2012 Chủ biên Vũ Kim Dũng và Nguyễn Văn Công 2. Bộ môn Kinh tế vĩ mô Đại học Kinh tế Quốc dân Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vĩ mô Nhà Xuất Bản Lao động 2012. 3. Bộ môn Kinh tế vĩ mô Đại học Kinh tế Quốc dân Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô Nhà Xuất Bản Lao động 2012. Học viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Trang Web môn học. Nội dung Khái niệm và thước đo cung tiền. Cơ chế tạo tiền của hệ thống ngân hàng. Ba công cụ kiểm soát cung tiền của Ngân hàng nhà nước. Các nhân tố quyết định tới cầu tiền. Tác động của sự thay đổi cung tiền tới nền kinh tế. Các kết hợp chính sách tiền tệ và tài khóa. Mục tiêu Trong chương này trước tiên bạn cần nắm rõ khái niệm tiền và cách thức đo lường cung tiền trong nền kinh tế. Sau đó bạn cần hiểu được cách thức hệ thống ngân hàng tạo ra tiền như thế nào. Tiếp đến bạn cần hiểu ba công cụ của ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát cung tiền. Trên cơ sở hiểu biết về cung và cầu tiền bạn sẽ rút ra được cơ chế tác động của sự thay đổi trong cung ứng tiền tệ tới các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản như lãi suất đầu tư tổng cầu và sản lượng của nền kinh tế. Cuối cùng bạn phải hiểu được một số cách kết hợp chính sách tiền tệ và tài khóa để đạt được các mục tiêu khác nhau trong nền kinh tế. 45 Bài 4 Tiền tệ và chính sách tiền tệ Tình huống dẫn nhập Để làm tăng lượng phương tiện thanh toán tức là cung tiền trong nền kinh tế Ngân hàng Nhà nước cần làm gì Khi cung tiền tăng nền kinh tế sẽ có những thay đổi gì trong ngắn và dài hạn 1. Vai trò của tổng cầu trong việc quyết định mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế như thế nào 2.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.