Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư (Phần 2)

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư (Phần 2) thông tin các nội dung cách tính hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án đầu tư; chuyển những chi phí, lợi ích tài chính sang kinh tế; cách tính hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư; vận dụng những kiến thức học được trong việc tính toán trong một dự án cụ thể. | Bài 3 Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư Phần 2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ KINH TẾ XÃ HỘI DỰ ÁN BÀI 3 ĐẦU TỪ Phần 2 Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu . Nguyễn Bạch Nguyệt Chủ biên 2012 Giáo trình Lập dự án đầu tư Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư Nội dung phân tích kinh tế dự án đầu tư Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế dự án đầu tư Phân tích ảnh hưởng đến xã hội và môi trường của dự án đầu tư Vận dụng tính toán các chỉ tiêu hiệu quả của dự án. Mục tiêu Kết thúc bài 3 phần 2 sinh viên cần nắm rõ được các nội dung sau Nắm bắt được cách tính hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án đầu tư Có khả năng chuyển những chi phí lợi ích tài chính sang kinh tế Nắm bắt được cách tính hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư Vận dụng những kiến thức học được trong việc tính toán trong một dự án cụ thể. 81 Bài 3 Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư Phần 2 Tình huống dẫn nhập Dự án mở rộng hoạt động sản xuất của công ty Đại Phát Đại Phát là một doanh nghiệp sản xuất thuộc cụm công nghiệp Tân Minh bên bờ sông Nhuệ Hà Nội. Sản phẩm chính của doanh nghiệp là vật dụng làm từ thuỷ tinh như bình hoa đồ trang trí cho gia đình và công sở. Đại Phát đang lên kế hoạch xây dựng nhà xưởng để mở rộng hoạt động sản xuất của mình. Một vài thông tin cơ bản về dự án như sau Vốn đầu tư ban đầu tính đến thời điểm dự án bắt đầu đi vào hoạt động là 5 tỉ VND. Doanh thu dự kiến hàng năm năm thứ nhất là tỉ năm thứ hai là 3 tỉ từ năm thứ 3 ổn định đến hết đời dự án với mức 4 tỉ VND. Chi phí dự kiến chưa bao gồm khấu hao và lãi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    13    1    04-10-2022
15    15    1    04-10-2022
33    81    1    04-10-2022
5    10    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.