Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Bài 1 - Nguyễn Ngọc Trâm

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán - Bài 1: Tổng quan về đầu tư chứng khoán" trình bày những vấn đề cơ bản về đầu tư; đo lường lợi tức và rủi ro trong đầu tư; xác định tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư; mối quan hệ giữa lợi tức và rủi ro. | PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bộ môn Thị trường chứng khoán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN I. Mục tiêu học phần Sau khi học học phần Phân tích và Đầu tư chứng khoán người học phải nắm được các kiến thức và các kỹ năng cơ bản về Phân tích và Đầu tư chứng khoán để có thể chủ động trong xây dựng chính sách đầu tư và thực hiện quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. II. Nội dung nghiên cứu Bài 1 Tổng quan về đầu tư chứng khoán Bài 2 Các mô hình và lý thuyết ứng dụng đầu tư trong chứng khoán Bài 3 Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán Bài 4 Lý thuyết thị trường hiệu quả Bài 5 Phân tích kỹ thuật III. Tài liệu tham khảo Trần Đăng Khâm 2009 Thị trường chứng khoán Phân tích cơ bản NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Bodie Kane Marcus 2009 Investment 8th Edition McGraw-Hill Irwin Reilly Brown 2011 Investment Analysis amp Portfolio Management 10th Edition South Western. 2 BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Giảng viên Nguyễn Ngọc Trâm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Đầu tư là một khái niệm được nhắc đến rất nhiều tại các ngân hàng các quỹ đầu tư các công ty tư nhân công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần cơ quan nhà nước hay các tập đoàn xuyên quốc gia và ngay cả tại các trường học. Khi thu nhập hiện tại vượt quá nhu cầu chi tiêu bạn có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn. Một khả năng khác là bạn sẽ chuyển quyền sở hữu hiện tại những khoản tiết kiệm này để có một khoản tiền lớn hơn trong tương lai. Việc để dành tiêu dùng hiện tại để có một khoản lớn hơn cho việc tiêu dùng trong tương lai gọi là đầu tư. Vậy có những loại hình đầu tư nào 4 MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên cần nắm được các nội dung sau Hiểu được khái niệm đầu tư Phân biệt các loại hình đầu tư Nắm được những công cụ đo lường lợi tức của các khoản đầu tư Tìm hiểu các loại hình rủi ro và cách thức đo lường rủi ro đối với các khoản đầu tư Phân tích được mối quan hệ giữa lợi tức và rủi ro. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    49    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.