Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn

"Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn" nghiên cứu các loại nguồn tiền được truyền tải đến ngân hàng theo các kênh dẫn khác nhau, đặc điểm và các phương pháp quản lý chúng nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh mà ngân hàng đề ra. | Bài 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn BÀI 2 NGUỒN VỐN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại PGS. TS. Phan Thị Thu Hà NXB Giao thông vận tải. 2. Tiền tệ Ngân hàng và Thị trường tài chính Frederic NXB Khoa học Kỹ thuật 2001. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Trang Web môn học. Nội dung Ngân hàng kinh doanh tiền tệ dưới hình thức huy động cho vay đầu tư và cung cấp các dịch vụ khác. Huy động vốn huy động tạo nguồn vốn cho ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân hàng. Bài 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn tập trung nghiên cứu các loại nguồn tiền được truyền tải đến ngân hàng theo các kênh dẫn khác nhau đặc điểm và các phương pháp quản lý chúng nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh mà ngân hàng đề ra. Mục tiêu Biết được 4 đặc điểm 3 vai trò và 5 loại hình của vốn chủ sở hữu trong NHTM Phân biệt được vốn chủ sở hữu và vốn tự có của NHTM Biết được đặc điểm của tiền gửi tiền vay và vốn nợ khác của NHTM Biết được mục tiêu và nội dung quản lý vốn nợ tại NHTM Biết được nội dung quản lý vốn chủ sở hữu tại NHTM. 24 Bài 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn Tình huống dẫn nhập SẢN PHẨM TIỀN GỬI Vì lý do sức khỏe bác An xin nghỉ hưu sớm. Cơ quan trả cho bác một khoản tiền. Song trong thời gian tới bác và gia đình chưa có kế hoạch sử dụng khoản tiền này nên bác quyết định đem đến gửi NH. Tuy nhiên khi tìm hiểu bác thấy hiện tại NH có rất nhiều sản phẩm tiền gửi. Bác băn khoăn chưa biết nên chọn loại sản phẩm nào. Khách hàng nên dùng sản phảm tiền gửi nào của ngân hàng 25 Bài 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn . Nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM . Vốn chủ sở hữu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.