Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

"Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng" trình bày khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng; sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng; ví dụ minh họa về từng hình thức cấp tín dụng. | Bài 5 Các nghiệp vụ tín dụng BÀI 5 CÁC NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG Hướng dẫn học Bài này giới thiệu về các nghiệp vụ tín dụng theo các hình thức cấp tín dụng của ngân hàng thương mại. Sinh viên cần hiểu được khái niệm quy trình cũng như ưu nhược điểm của từng nghiệp vụ phân biệt được sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng. Ngoài ra sinh viên cũng cần vận dụng được các nghiệp vụ này để giải quyết những tình huống thực tế trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng. Để học tốt bài này học viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại PGS. TS. Phan Thị Thu Hà NXB Giao thông vận tải. 2. Quản trị Ngân hàng thương mại Commercial Bank Management Peter S. Rose Nhà xuất bản Tài chính. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Trang Web môn học. Nội dung Bài này nêu khái niệm quy trình ưu nhược điểm của 5 hình thức cấp tín dụng của ngân hàng đó là cho vay chiết khấu cho thuê bảo lãnh và bao thanh toán. Bài học cũng minh hoạ từng hình thức bằng các ví dụ cụ thể để sinh viên có thể vận dụng nhằm giải quyết các tình huống thực tế. Mục tiêu Trình bày được các khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng. Phân biệt được sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng. Phân tích và lấy ví dụ minh họa về từng hình thức cấp tín dụng. 43 Bài 5 Các nghiệp vụ tín dụng Tình huống dẫn nhập Cho vay theo hạn mức tín dụng Ngày 15 9 2012 doanh nghiệp A đề nghị vay vốn lưu động để thực hiện một phương án kinh doanh là sản xuất quần áo may sẵn. Có các thông tin như sau đơn vị tiền triệu đồng Nhu cầu tài sản lưu động 720 Vốn tự có trong phương án kinh doanh 520 Thời hạn đề nghị vay 3 tháng. Trả nợ gốc và lãi một lần khi đến hạn từ nguồn tiền hàng thu được theo hợp đồng bán hàng với bên tiêu thụ. Tài sản đảm bảo theo thẩm định của ngân hàng Một bất động

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    4    1    30-09-2022
53    26    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.