Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 3: Hoạch định công suất và năng suất của doanh nghiệp

"Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 3: Hoạch định công suất và năng suất của doanh nghiệp" tìm hiểu thực chất và phân loại năng lực sản xuất; các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định năng lực sản xuất; các phương pháp hỗ trợ hoạch định năng lực sản xuất. | Bài 3 Hoạch định công suất và năng suất của doanh nghiệp HOẠCH ĐỊNH CÔNG SUẤT VÀ NĂNG SUẤT CỦA BÀI 3 DOANH NGHIỆP Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu Giáo trình Quản trị tác nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Trang Web môn học. Nội dung Bài này chúng ta sẽ nghiên cứu thực chất của công suất nó được đo lường và đánh giá bằng những tiêu chỉ nào. Ý nghĩa của việc nghiên cứu công suất làm thể nào để nâng cao hiệu quả sử dụng công suất của máy móc thiết bị trong doanh nghiệp. Đồng thời bài này cũng nghiên cứu về Thực chất và phân loại năng lực sản xuất Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định năng lực sản xuất Các phương pháp hỗ trợ hoạch định năng lực sản xuất. Mục tiêu Giúp sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về công suất và hoạch định năng lực sản xuất trong doanh nghiệp Biết ứng dụng các phương pháp đã học trong hoạch định năng lực sản xuất Có khả năng đánh giá được năng lực sản xuất của doanh nghiệp. 33 Bài 3 Hoạch định công suất và năng suất của doanh nghiệp Tình huống dẫn nhập Hiệu bánh mỳ Sara James Hiệu bánh mỳ Sara James có một nhà máy sản xuất bánh cuộn ăn sáng Deluxe. Trong thời gian qua người chủ của hiệu bánh này nhận ra rằng họ đã sản xuất quá nhiều trong khi lượng tiêu thụ bánh cuộn lại không cao. Từ đó người chủ của doanh nghiệp muốn biết công suất của nhà máy nên là bao nhiêu là hợp lý. Và họ muốn hiểu hơn nữa về công suất của hiệu bánh muốn biết nên có bao nhiêu máy làm bánh để đạt mức công suất đã hoạch định những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến việc quyết định công suất của hiệu bánh 1. Tại sao hiệu bánh mỳ lại gặp phải những khó khăn này 2. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc 34 Bài 3 Hoạch định công suất và năng suất

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.