Tổng hợp 10 đề thi Olympic Toán lớp 10

"Tổng hợp 10 đề thi Olympic Toán lớp 10" giúp các em học sinh có thể tự rèn luyện, củng cố kiến thức ngay tại nhà. Đồng thời đây còn là tư liệu tham khảo cho các giáo viên, hỗ trợ cho công tác giảng dạy môn Toán lớp 10. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí T 8 Ҧ Ҧ ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN LỚP 10 Ҧăm học 2016-2017 Thời gian làm bài 180 phút Câu 1 5 điểm iവi ph ng tr nh saവ 3 x 9 x 3 3 6 Câu 2 3 điểm Cho Parabol P y x 2 5 x 4 v họ đ വng th ng d m y m 2 x 2 2m. 1 T m đi വ i n của m để d m c t P t i 2 điểm ph n bi t. 2 Khi d m c t P t i 2 điểm ph n bi t c ho nh đ l n l ợt l x 1 x 2 . T m t t cവ c c gi tro của m thവa m n x12 x2 5 x1 x2 4 Câu 3 3 điểm 3 9 4 Cho aR0 bR0 cR0 v a 2b 3c 20 . T m gi tro nhവ nh t của S a b c . a 2b c Câu 4 2 điểm x 2 x y y 1 4 y 3 iവi h ph ng tr nh 3 y 1 3x 5 y Câu 5 3 điểm a 2 b 2 c 2 cos A cos B cos C Cho tam gi c BC c ba c nh l a b c. Chứng minh rằng . 2abc a b c Câu 6 4 điểm Trong mặt ph ng với h tọa đ Oxy cho tam gi c ABC c n t i A c ph ng tr nh hai c nh l AB x 2 y 2 0 AC 2 x y 1 0 điểm M 1 2 thവ c đo n th ng BC . T m tọa đ điểm H sao cho c gi tro nhവ nh t. H t Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí T 8 Ҧ Ҧ ĐÁP ÁN THI OLYMPIC TOÁN LỚP 10 Ҧăm học 2016-2017 Thời gian làm bài 180 phút Câu 1 5 điểm iവi ph ng tr nh saവ tr n t p s th c 3 x 9 x 3 3 6 . Ph ng tr nh đ cho t ng đ ng 3 x 9 3 x 3 3 9 1 0 ặt a 3 x 9 3 x 9 a 3 x a 3 9 3 3 a x 3 3 9 Ph ng tr nh trở th nh h đ i xứng 1 5 x a 3 9 3 x a a 3 x 3 3 3 x a a x a 3 x 3 2 a 3 x 3 2 a x a 3 x 3 2 a 3 x 3 1 0 2 a x 1 5 a 3 x 3 a 3 x 3 1 0 2 2 2 u a 3 ặt v x 3 Ph ng tr nh 2 trở th nh u 2 uv v 2 1 0 2 Xem đ y l ph ng tr nh b c hai theo ẩn വ. v 2 4 v 2 1 3v 2 4 0 v R . Ph ng tr nh 2 vô nghi m Ph ng tr nh 2 vô nghi m. Với a x th v o 1 x 1 1 0 x 3 3 x 9 0 2 x 1 x 8 x 18 0 Vô nghi m V y ph ng tr nh c nghi m x 1 . Câu 2 3 điểm Cho Parabol P y x 2 5 x 4 v họ đ വng th ng d m y m 2 x 2 2m. 1 T m đi വ i n của m để d m c t P t i 2 điểm ph n bi t. Ph ng tr nh ho nh đ giao điểm của P v d m x 2 m 3 x 2 2m 0 1 1 0 Theo đ 1 c 2 nghi m ph n bi t R 0 m 2 2m 1 0 m 1 Trang chủ https Email hỗ trợ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
276    12    1    04-10-2022
4    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.