Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư (Phần 1)

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư (Phần 1) giới thiệu tổng quan về phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư; sử dụng giá trị thời gian của tiền trong phân tích tài chính dự án đầu tư, cách xác định tỷ suất chiết khấu của dự án cũng như việc lựa chọn thời điểm trong phân tích tài chính dự án . | Bài 3 Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư Phần 1 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ KINH TẾ XÃ HỘI DỰ ÁN BÀI 3 ĐẦU TỪ Phần 1 Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu . Nguyễn Bạch Nguyệt Chủ biên 2012 Giáo trình Lập dự án đầu tư Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Bài 3 giới thiệu những nội dung chủ yếu trong phân tích tài chính và kinh tế xã hội của dự án đầu tư. Bài 3 được thiết kế thành 2 phần Bài 3 phần 1 và Bài 3 phần 2. Bài 3 phần 1 giới thiệu tổng quan về phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư. Quá trình soạn thảo dự án đầu tư cần thiết phải tiến hành phân tích trên cả hai phương diện tài chính và kinh tế xã hội. Nội dung chính của bài 3 1 giới thiệu tổng quan về phân tích tài chính và phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư 2 Xem xét những vấn đề cơ bản khi tiến hành phân tích tài chính dự án đầu tư như giá trị thời gian của tiền sử dụng giá trị thời gian của tiền trong phân tích tài chính cách xác định tỷ suất chiết khấu thời điểm tính toán 3 Xem xét những nội dung cơ bản khi tiến hành phân tích tài chính như dự tính tổng mức đầu tư xem xét các nguồn vốn huy động cho dự án từ đó làm cơ sở để tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư. Bài 3 phần 2 tập trung vào các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầu tư và tiếp tục phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư. Mục tiêu Giới thiệu tổng quan về phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư. Hiểu việc sử dụng giá trị thời gian của tiền trong phân tích tài chính dự án đầu tư cách xác định tỷ suất chiết khấu của dự án cũng như việc lựa chọn thời điểm trong phân tích tài chính dự án. Hiểu cách xác định tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy động cho dự án. Hướng dẫn các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.