Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Bài 4 - PGS.TS. Trần Văn Nam

"Bài giảng Pháp luật kinh doanh - Bài 4: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại" được biên soạn với mục đích phục vụ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu thông qua tìm hiểu khái quát về pháp luật hợp đồng Việt Nam; hợp đồng dân sự; hợp đồng trong hoạt động thương mại. | BÀI 4 PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI PGS. TS. Trần Văn Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Nội dung của hợp đồng. Công ty TNHH Vũ Đại là Công ty chuyên sản xuất gạch ngói xây dựng. Doanh nghiệp tư nhân Lão Hạc là một doanh nghiệp ngành nghề xây dựng. Ngày 01 01 2006 Vũ Đại ký với Lão Hạc một hợp đồng bán viên gạch. Hợp đồng có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật trừ điều khoản về giá không thấy các bên quy định. Ngày 15 01 2006 Vũ Đại chuyển hàng đến chân công trình Lão Hạc từ chối nghĩa vụ nhận hàng với lý do hợp đồng chưa hình thành do chưa có điều khoản về giá là một trong những điều khoản chủ yếu của hợp đồng. Vũ Đại khởi Kiện Lão Hạc ra toà. Ý kiến của bạn về vụ việc này sau khi tìm hiểu điều 402 Bộ luật Dân sự 2005 và Điều 52 Luật Thương mại 2005 2 MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên cần thực hiện được các việc sau đây Nắm được khái niệm về hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh doanh thương mại. Nhận biết được các nguồn luật điều chỉnh hợp đồng. Nắm được quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng. Hiểu được trách nhiệm pháp lí áp dụng cho hành vi vi phạm hợp đồng trong kinh doanh. Phân biệt hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng cung ứng dịch vụ trong kinh doanh. Có khả năng phòng tránh rủi ro cho các chủ thể giao kết hợp đồng kinh doanh thương mại. 3 NỘI DUNG Khái quát về pháp luật hợp đồng Việt Nam Hợp đồng dân sự Hợp đồng trong hoạt động thương mại 4 1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG VIỆT NAM . Khái niệm hợp đồng . Phân loại hợp đồng . Nguồn pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại . Nguyên tắc áp dụng pháp luật 5 . KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG Hiện nay ở Việt Nam trên phương diện pháp lý khái niệm hợp đồng được hiệu một cách chung nhất là hợp đồng dân sự Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập thay đổi hoặc chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự Điều 388 Bộ luật dân sự 2005 . Như vậy Hợp đồng là

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.