Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2 - ThS. Lương Thu Hà

"Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2: Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về vai trò của phân tích môi trường kinh doanh; các yếu tố cấu thành của môi trường kinh doanh; nội dung phân tích môi trường kinh doanh. | BÀI 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP Giảng viên ThS. Lương Thu Hà Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Đặc thù trong môi trường kinh doanh cafe ở Việt Nam 1. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phong cách café Ý Thổ Nhĩ Kỳ Nhật Bản 2. Tốc độ đô thị hóa và nhịp sống thay đổi nhanh 3. Khách hàng định hình văn hóa và phong cách trung thành 4. Mục đích Giải khát thưởng thức hội họp 5. Cạnh tranh cao nhiều thương hiệu café nước ngoài 6. Trung Nguyên định hịnh phong cách cho khách hàng chuỗi không gian chuyên cho café Barista 2 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG TRUNG NGUYÊN STARBUCKS Thương hiệu Việt Thương hiệu toàn cầu Văn hóa Việt văn hóa café Văn hóa café du nhập Phong cách định hình Sáng tạo Phong cách phục vụ và thưởng thưởng thức riêng biệt thức Take away Chiến lược kinh doanh bài bản Đối thủ cạnh tranh lớn kinh có chủ đích. nghiệm. Năng lực tài chính marketing Cạnh tranh với các đối thủ nội Kinh nghiệm quốc tế. địa thâm nhập sau Sự am hiểu địa phương. Hãy cho biết những áp lực mà đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Trung Nguyên đang áp đặt lên Trung Nguyên. Đâu là hàng rào gia nhập mà Trung Nguyên có thể xây dựng để giảm thiểu sự tác động của Starbuck 3 MỤC TIÊU Hiểu về các cấp độ phân tích môi trường kinh doanh các nhân tố trong từng cấp độ của môi trường kinh doanh. Hiểu nội dung cách thức sử dụng và các ưu nhược điểm của các công cụ phân tích môi trường kinh doanh. Có khả năng nhận diện các cơ hội và nguy cơ chính sau dựa trên kết quả phân tích môi trường kinh doanh. Có khả năng đánh giá chung những tác động của môi trường kinh doanh lên doanh nghiệp và kết luận được sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh. 4 NỘI DUNG Vai trò của phân tích môi trường kinh doanh Các yếu tố cấu thành của môi trường kinh doanh Nội dung phân tích môi trường kinh doanh 5 1. VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Phân tích môi trường bên ngoài của công ty Xây dựng Lựa chọn Xác định tầm nhìn chiến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
93    78    1    25-09-2022
24    8    1    25-09-2022
144    10    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.