Tổng hợp 10 đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lí lớp 10

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các bài tập được tổng hợp trong 10 đề thi học kì 2 môn Vật lí 10. Đây còn là tư liệu tham khảo hữu ích đối với giáo viên trong quá trình biên soạn đề thi, câu hỏi, ra các bài tập để đánh giá kiến thức của các em học sinh. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ NĂM HỌC 2017 -2018 A TRẮC NGHIỆM 6 điểm Câu 1 Trong chuyển động thẳng đều quãng đường đi được A. tỉ lệ thuận với gia tốc của vật. B. tỉ lệ thuận với vận tốc của vật. C. tỉ lệ nghịch với thời gian chuyển động. D. tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động. Câu 2 Biểu thức của gia tốc hướng tâm là A. aht v2r. B. aht r. 2. C. aht r. . D. aht vr. Câu 3 Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều v v0 at thì A. a luôn luôn dương. B. a luôn cùng dấu với v. C. v luôn luôn dương. D. a luôn ngược dấu với v. Câu 4 Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi đoàn tàu như một chất điểm A. Đoàn tàu lúc khởi hành. B. Đoàn tàu đang qua cầu. C. Đoàn tàu đang chạy trên một đoạn đường vòng. D. Đoàn tàu đang chạy trên đường Hà Nội Vinh Câu 5 Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h 10 m xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí lấy g 10 m s2. Thời gian từ lúc bắt đầu thả rơi vật đến lúc vật chạm đất là 2 A. t 2 2 s. B. t 2 s. C. t s. D. t 0 141 s. 2 Câu 6 Chiếc xà lan xuôi dòng sông với vận tốc 12 km h nước chảy với vận tốc 4 km h. Vận tốc tương đối của xà lan đối với nước là A. 32 km h. B. 16 km h. C. 8 km h. D. 12 km h. Câu 7 Lực ma sát phụ thuộc vào A. trạng thái bờ mặt và diện tích mặt tiếp xúc. B. diện tích bờ mặt tiếp xúc và vật liệu. C. vật liệu và trạng thái bờ mặt tiếp xúc. D. trạng thái bờ mặt tiếp xúc diện tích mặt tiếp xúc và vật liệu. Câu 8 Biểu thức tính lực hướng tâm A. Fht m r. B. Fht m 2r. C. Fht m r2. D. Fht m 2r2. Câu 9 Trong chuyển động ném ngang gia tốc của vật tại một vị trí bất kì luôn có A. phương ngang chiều cùng chiều với chiều chuyển động. B. phương ngang chiều ngược chiều với chiều chuyển động. C. phương thẳng đứng chiều hướng từ trên xuống dưới. Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí D. phương thẳng đứng chiều hướng từ dưới lên trên. Câu 10 Khi khối lượng của hai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    6    1    02-10-2022
89    7    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.