Thực hành Hóa học 10 - Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

"Thực hành Hóa học 10 - Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử" được biên soạn với mục tiêu phục vụ cho các bạn học sinh nắm được các bước để chuẩn bị dụng cụ, hóa chất để tiến hành thí nghiệm và quy trình tiến hành thực hành phản ứng oxi hóa khử phục vụ học tập và nghiên cứu. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Hóa 10 bài thực hành số 1 Phản ứng oxi hóa khử I. Dụng cụ hóa chất Dụng cụ Ống nghiệm kẹp gỗ giá để ống nghiệm . Hóa chất dung dịch H2SO4 loãng kẽm dung dịch CuSO4 loãng dung dịch FeSO4 dung dịch KMnO4 . II. Nội dung bài thực hành số 1 hóa 10 1. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit. Cách tiến hành Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dd H2SO4 loãng. Cho tiếp 1 viên kẽm nhỏ vào ống nghiệm. Quan sát hiện tượng Hiện tượng Có bọt khí nổi lên Giải thích Vì Zn đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học nên có thể đẩy được H ra khỏi dung dịch axit của nó có khí H2 thoát ra. Phương trình phản ứng Zn H2SO4 ZnSO4 H2 Vai trò Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Trong phản ứng trên Zn là chất khử H H2SO4 là chất oxi hóa. 2. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối. Cách tiến hành Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dd CuSO4 loãng. Cho vào ống nghiệm 1 đinh sắt đã làm sạch bề mặt. Để yên 10p quan sát hiện tượng Hiện tượng Đinh sắt có 1 lớp màu đỏ bám vào màu xanh của CuSO4 bị mất đi Giải thích Vì Fe đứng trước Cu trong dãy hoạt động hoá học nên có thể đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối lớp Cu màu đỏ bám vào đinh sắt. Phương trình phản ứng Fe CuSO4 FeSO4 Cu Vai trò Fe là chất khử Cu2 CuSO4 là chất oxi hóa 3. Phản ứng oxi hóa khử trong môi trường axit Cách tiến hành Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dd FeSO4 thêm vào ống 1ml dd H2SO4 loãng. Nhỏ từng giọt KMnO4 vào ống nghiệm lắc nhẹ mỗi lần nhỏ KMnO4. Quan sát hiện tượng Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Hiện tượng Màu thuốc tím nhạt dần hết màu Giải thích Vì trong môi trường axit FeSO4 là chất khử xảy ra sự oxi hóa Fe2 Fe3 Mn từ Mn7 Mn2 Phương trình phản ứng 10FeSO4 2KMnO4 8H2SO4 5Fe2 SO4 3 2MnSO4 K2SO4 8H2O Vai trò Fe2 FeSO4 là chất khử Mn 7 KMnO4 là chất oxi hóa. Xem thêm tài liệu tại đây .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.