Bài tập Hóa học lớp 10: Cân bằng phương trình oxi hóa khử

Tài liệu hướng dẫn các bạn cách cân bằng oxi hóa khử cũng như đưa ra các dạng bài tập để luyện tập. Bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử là dạng bài tập cơ bản và rất quan trọng đối với môn Hóa học THPT. Hy vọng qua tài liệu này các bạn học sinh có thể nắm chắc các bước cân bằng. Từ đó vận dụng cân bằng phương trình. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Cân bằng phương trình oxi hóa khử Cách cân bằng phương trình hóa học lớp 10 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn cách cân bằng oxi hóa khử cũng như đưa ra các dạng bài tập để luyện tập. Bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử là dạng bài tập cơ bản và rất quan trọng đối với môn Hóa học THPT. Hy vọng qua tài liệu này các bạn học sinh có thể nắm chắc các bước cân bằng. Từ đó vận dụng cân bằng phương trình. I. Phương pháp và ví dụ về bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử 1. Phương pháp Nguyên tắc Tổng số electron nhường Tổng số electron nhận Bước 1. Xác định số oxi hóa thay đổi thế nào. Bước 2. Lập thăng bằng electron. Bước 3. Đặt các hệ số tìm được vào phương trình phản ứng và tính các hệ số còn lại. Lưu ý Ta có thể cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp tăng giảm số oxi hóa với nguyên tắc tổng số oxi hóa tăng tổng số oxi hóa giảm. Phản ứng oxi hóa khử còn có thể được cân bằng theo phương pháp ion electron ví dụ . Nếu trong một phương trình phản ứng oxi hóa khử có nhiều nguyên tố có số oxi hóa cùng giảm hoặc cùng tăng mà Nếu chúng thuộc cũng một chất thì phải đảm bảo tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử. Nếu chúng thuộc các chất khác nhau thì phải đảm bảo tỉ lệ số mol của các chất đó theo đề đã cho. Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Trường hợp đối với hợp chất hữu cơ Trong trường hợp mà hợp chất hữu cơ trước và sau phản ứng có một nhóm nguyên tử thay đổi và một số nhóm không đổi thì nên xác định số oxi hóa của C trong từng nhóm rồi mới cân bằng. Trong trường hợp mà hợp chất hữu cơ thay đổi toàn bộ phân tử nên cân bằng theo số oxi hóa trung bình của C. 2. Ví dụ minh họa Ví dụ 1. Cân bằng phản ứng CrS HNO3 Cr NO3 3 NO2 S H2O Hướng dẫn Bước 1. Xác định sự thay đổi số oxi hóa Cr 2 Cr 3 S-2 S0 N 5 N 4 Bước 2. Lập thăng bằng electron Cr 2 Cr 3 1e S-2 S0 2e CrS Cr 3 S 0 3e 2N 5 1e N 4 Có 1CrS và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.