Cách nhận diện phép liên kết trong đề đọc hiểu Ngữ văn lớp 10

Tài liệu này hướng dẫn các em học sinh nắm được Cách nhận diện phép liên kết trong đề đọc hiểu Ngữ văn lớp 10, mời các em học sinh cùng tham khảo tư liệu để phục vụ cho học tập hiệu quả hơn. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Cách nhận diện phép liên kết trong đề đọc hiểu Ngữ văn Trong hầu hết các văn bản tác giả thường sử dụng phép liên kết để làm cho câu từ gắn kết với nhau hơn tránh bị rời rạc hoặc lặp lại quá nhiều. Để hiểu hơn về các phép liên kết các em theo dõi bảng sau Các phép liên kết Đặc điểm nhận diện Phép lặp từ ngữ Lặp lại ở câu đứng sau những từ ngữ đã có ở câu trước Phép liên tưởng đồng Sử dụng ở câu đứng sau những từ ngữ đồng nghĩa trái nghĩa nghĩa trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế các Phép thế từ ngữ đã có ở câu trước Sử dụng ở câu sau các từ ngữ biểu thị quan hệ nối kết với Phép nối câu trước Tác dụng - Phép lặp từ ngữ mang dụng ý nghệ thuật hoặc nhấn mạnh đối tượng được nói đến. Phép lặp này là do chủ ý của tác giả khác biệt với lỗi lặp từ. - Phép liên tưởng làm cho ngôn ngữ của văn bản thêm phong phú hơn hây ấn tượng hơn với người đọc đồng thời thể hiện tài năng sáng tạo của tác giả trong việc sử dụng từ ngữ. - Phép thế nhằm rút gọn đối tượng được nhắc đến mà không bị mất đi ý nghĩa người đọc vẫn sẽ hiểu được đối tượng và không gây nhàm chán. - Phép nối giúp cho ý nghĩa được biểu thị theo cách độc đáo hơn hấp dẫn người đọc hơn. Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Ví dụ Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân phong kiến. Muốn được như thế thì thầy giáo học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa . Hồ Chí Minh Về vấn đề giáo dục Các phép liên kết được sử dụng là Phép lặp Trường học của chúng ta Phép thế Muốn được như thế thay thế cho toàn bộ nội dung của đoạn trước đó. Cách nhận diện phép liên kết - Phép lặp từ ngữ chỉ đối .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
47    9    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.