Sự chuyển đổi một số nguyên âm trong phương ngữ Nam Trung Bộ và hệ quả của nó

Phương ngữ Nam Trung Bộ là phương ngữ có sự chuyển biến nguyên âm rõ rệt nhất. Trên cơ sở khảo sát sự chuyển biến này, bài báo đưa ra một số nhận xét về hệ quả của nó mà quan trọng nhất là việc một số nguyên âm đã mất hẳn trong hệ thống nguyên âm tiếng Việt. | TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 13 2016 65 SỰ CHUYỂN ĐỔI MỘT SỐ NGUYÊN ÂM TRONG PHƯƠNG NGỮ NAM TRUNG BỘ VÀ HỆ QUẢ CỦA NÓ Lê Xuân Hoàng Tóm tắt Phương ngữ Nam Trung Bộ là phương ngữ có sự chuyển biến nguyên âm rõ rệt nhất. Trên cơ sở khảo sát sự chuyển biến này bài báo đưa ra một số nhận xét về hệ quả của nó mà quan trọng nhất là việc một số nguyên âm đã mất hẳn trong hệ thống nguyên âm tiếng Việt. Từ khóa chuyển biến nguyên âm phương ngữ Nam Trung Bộ Nếu chia tiếng Việt thành 4 vùng 1. Theo quy luật biến âm một âm nào đó phương ngữ Bắc Bộ Bắc Trung Bộ Nam khi bị biến đi thì sẽ có một nguyên âm khác Trung Bộ và Nam Bộ thì Phú Yên thuộc thay thế tùy theo cách kết hợp cụ thể để bảo phương ngữ Nam Trung Bộ vừa có đặc đảm tính cân đối của hệ thống. Nhiều khi điểm chung của toàn phương ngữ vừa sự biến âm này tác động rất mạnh tạo nên mang đặc điểm riêng của thổ ngữ. Xét theo một phản ứng dây chuyền làm thay đổi cả bối cảnh Nam Trung Bộ Phú Yên không cơ cấu của một hệ thống. Chẳng hạn ở phải là nơi có sự biến âm nhiều nhất xa phương ngữ mà GS Cao Xuân Hạo đã nói nhất. Nơi biến âm xa nhất và nhiều nhất là trên và rộng ra là toàn Quảng Ngãi1 ta thấy các vùng giáp ranh với phương ngữ Bắc âm â khi kết hợp với các phụ âm cuối môi Trung Bộ. Trong bài Nhận xét về các tạo thành vần âm âp thì thì âm â chuyển nguyên âm của một phương ngữ ở tỉnh thành ă ăm ăp và đến lượt mình âm ă Quảng Nam Cao Xuân Hạo có viết trong các vần nói trên chuyển thành a Trong các phương ngữ của tiếng Việt mà am ap rồi thì a lại có sự tròn môi để tiến chúng tôi biết không có một phương ngữ tới âm ô ôm ôp nào cho thấy một sự chuyển đổi nguyên âm Âm âp ăm ăp am ap ôm ôp xa như vậy 2 136 . Sau đó ông đưa kết Nhưng khi nguyên âm ă kết hợp quả khảo sát của mình cho với các phụ âm cuối ngạc mềm ăng ăc thì . Nhà ngôn ngữ học nổi nó lại chuyển sang âm e eng ec tiếng người Pháp này đã nhận định chưa Ví dụ bằng phẳng bèng phẻng từng thấy ở đâu có miêu tả một sự chuyển Như thế nguyên âm ă chính danh biến đi xa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    11    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.