Khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Đông Nam Bộ

Bài viết này tập trung tìm hiểu, đánh giá khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khu vực Đông Nam Bộ. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát 357 doanh nghiệp với các loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh khác nhau. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.