Các yếu tố tác động đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên cơ sở II trường Đại học Ngoại thương

Định hướng nghề nghiệp là một phần quan trọng trong quá trình giúp sinh viên chuẩn bị cho nghề nghiệp của mình để học tập và làm việc sau này. Tuy vậy, sinh viên hiện nay vẫn chưa có định hướng tốt cho nghề nghiệp của mình. Những yếu tố như nhận thức nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp có tác động như thế nào đối với định hướng nghề nghiệp sẽ được nghiên cứu phân tích trong bài viết này. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    9    1    03-10-2022
39    18    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.