Thách thức đối với đổi mới sáng tạo tại Việt Nam: Nhìn từ chỉ số đầu vào đổi mới sáng tạo

Hướng tới mục tiêu chung nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thiết lập nền tảng vững chắc hơn cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Năm 2017, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã có sự thăng hạng cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, việc nhìn nhận sâu hơn vào các chỉ số thành phần đầu vào đổi mới sáng tạo cho thấy Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới, đặc biệt trong việc cải thiện thể chế cũng như chất lượng nguồn nhân lực và hoạt động nghiên cứu. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.