Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp xã hội (DNXH) trong lĩnh vực du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại Việt Nam trong những năm gần đây. Dựa trên kết quả nghiên cứu khảo sát được thực hiện trên 59 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực DLCĐ, bài viết đã chỉ ra được thực trạng phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam cũng như những khó khăn mà các doanh nghiệp này phải cân nhắc khi ra quyết định đăng ký/chuyển đổi thành DNXH theo đúng Luật Doanh nghiệp 2014 khi hiện tại chưa có một DNXH trong lĩnh vực DLCĐ nào đăng ký kinh doanh là một DNXH theo quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
82    6    1    03-10-2022
18    16    1    03-10-2022
88    14    2    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.