Giảng dạy tiếng Anh không chuyên tại trường Đại học Ngoại thương trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trong bài viết này, tác giả sẽ trao đổi những nội dung cơ bản xoay quanh cuộc Cách mạng lần này và những vấn đề đặt ra đối với việc dạy và học ngoại ngữ (tiếng Anh) trong các trường đại học không chuyên ngữ tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra quan điểm cá nhân và phân tích mô hình đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của trường Đại học Ngoại thương tại Hà Nội. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    7    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.