Chuỗi cung ứng lạnh hoa quả: Kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học cho Việt Nam

Các sản phẩm hoa quả của nước ta có rất nhiều lợi thế để xuất khẩu ra các thị trường trên thới giới, mặc dù sản lượng xuất khẩu hoa quả gần đây đã tăng mạnh tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với năng lực sản xuất trong nước. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính là do hoạt động bảo quản lưu kho hàng hóa trong chuỗi cung ứng lạnh còn yếu, dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của nước ngoài. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.