Ẩn dụ dùng từ ngữ chỉ các bộ phận cơ thể người trong tiếng Việt và tiếng Anh

Bài viết trình bày cơ sở lý thuyết về ẩn dụ; quan niệm của các nhà ngôn ngữ trên thế giới; quan niệm của các nhà ngôn ngữ học Việt Nam; so sánh ẩn dụ dùng từ ngữ chỉ các bộ phận cơ thể và một số thành ngữ trong tiếng Việt và tiếng Anh. | ẨN DỤ DÙNG TỪ NGỮ CHỈ CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH ThS. Lê Thị Diên Anh 1. DẪN NHẬP Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người . Lénine . Nó là một hệ thống ký hiệu mỗi ký hiệu ngôn ngữ bao giờ cũng gồm hai mặt âm và nghĩa. Theo F. de Saussure đó là mặt cái biểu đạt hình ảnh âm thanh và mặt cái được biểu đạt ý niệm . Hai mặt này gắn kết với nhau không tách rời như hai mặt của một tờ giấy. Mối quan hệ giữa âm và nghĩa tức là giữa cái biểu đạt và cái được biểu đạt là mối quan hệ tự nhiên có tính võ đoán không có nguyên do. Nói một cách khác cái biểu đạt chính là mặt vật chất là vỏ âm thanh của ký hiệu ngôn ngữ còn cái được biểu đạt là mặt tinh thần là nghĩa của nó. Con đường phát triển nghĩa của từ ngữ là chuyển nghĩa. Đây là con đường vừa tiện lợi vừa tiết kiệm. Tiết kiệm là vì người ta dùng ngay cái vỏ ngữ âm của những từ đã có sẵn tức là không phải tạo mới cái biểu đạt . Tiện lợi là vì dựa vào các mối liên hệ vốn có trong thực tế để chuyển nghĩa người ta tạo ra được những từ đa nghĩa mở ra cho kí hiệu ngôn ngữ cái khả năng kì diệu trong sự biểu hiện thế giới khách quan một cách hữu hiệu và tinh tế. Nhờ vậy mà quan hệ giữa âm và nghĩa tức là giữa cái biểu đạt và cái được biểu đạt không còn là quan hệ đối ứng một đối một nữa. Quan hệ giữa cái biểu đạt với cái được biểu đạt trở thành mối quan hệ có nguyên do. Kí hiệu ngôn ngữ vốn đơn nghĩa trở thành đa nghĩa. Tính đa nghĩa của từ với tư cách kí hiệu ngôn ngữ là một thuộc tính có giá trị bản thể luận làm cho nó khác với bất kì kí hiệu nào trong các hệ thống kí hiệu khác mà ta đã từng biết. Dựa vào các quan hệ liên tưởng của ngôn ngữ người ta sử dụng phương pháp so sánh làm phong phú thêm cho ngôn ngữ mình đang dùng. Rồi từ từ phương pháp so sánh hiển nghĩa được nâng cấp lên thành phương pháp so sánh ẩn nghĩa đó là phương pháp ẩn dụ trong ngôn ngữ. Theo các nhà ngôn ngữ học ẩn dụ là phương thức chuyển nghĩa phổ biến trong tất cả các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
148    2    1    03-10-2022
9    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.