Đánh giá giáo trình Market Leader-pre-intermediate tại trường Đại học Kinh tế Tp. HCM

Bài viết đưa ra số đề xuất có liên quan đến chương trình giảng dạy Anh văn tại Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM. Trên cơ sở đó, Ban ngoại ngữ sẽ thiết kế chương trình giảng dạy Tiếng Anh cho phù hợp hơn nữa đối với người học. | ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH MARKET LEADER-PRE-INTERMEDIATE TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Thị Xuân Hồng Thị Bích Hồng ThS. Trần Mai Chi I. ĐẶT VẤN ĐỀ Căn cứ vào xu thế phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu chiến lược đào tạo nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực vào năm 2007 Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM đã chỉ đạo Ban Ngoại ngữ nay là khoa Ngoại ngữ kinh tế xây dựng chương trình Tiếng Anh theo định hướng TOEIC. Việc nghiên cứu để chọn lựa và thiết kế giáo trình phục vụ sinh viên chính quy ở Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM là một sự trăn trở rất lớn đối với Ban Chủ Nhiệm cũng như của toàn bộ giảng viên Ban Ngoại ngữ trong rất nhiều năm qua. Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu Ban Ngoại ngữ đã thiết kế chương trình tiếng Anh giao tiếp thương mại sử dụng giáo trình Market Leader-Elementary và biên soạn giáo trình Practice Book 1 và 2 cho sinh viên giai đoạn 1 giáo trình Market Leader-Pre-intermediate và biên soạn giáo trình Practice Book 3 và 4 cho sinh viên giai đoạn 2. Trong khuôn khổ của bài nghiên cứu này chúng tôi muốn tiến hành đánh giá giáo trình Market Leader Pre-intermediate. Như chúng ta đã biết giáo trình Market Leader Pre-intermediate đã được chính thức đưa vào sử dụng tại Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM từ năm 2007 đến nay. Đối tượng mà giáo trình phục vụ là toàn bộ sinh viên chính quy đã trúng tuyển kỳ thi đại học ba môn Toán Lý và Hóa khối A . Trình độ Anh Văn đầu vào của sinh viên chưa được đề cập tới trong tiêu chí tuyển sinh vì nhiều lý do khác nhau. Thực tế là trình độ Anh văn rất khác nhau ở mỗi khóa học Phụ lục 3 . Điều này làm cho việc biên soạn và thiết kế giáo trình và giảng dạy Anh văn tại Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM gặp rất nhiều khó khăn vì chỉ có một bộ giáo trình phục vụ cho toàn bộ sinh viên của mỗi khóa học. Hơn nữa trình độ Anh Văn đầu vào của sinh viên sẽ tăng theo thời gian. Phụ lục 3 . Để mục tiêu đào tạo ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu của xã hội từ năm học 2012-2013 Trường

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
360    1    1    02-10-2022
14    1    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.