Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả xử lý T-N và COD trong nước thải giết mổ gia súc tập trung của chế phẩm vi sinh BiOL

Nghiên cứu trình bày việc ứng dụng chế phẩm vi sinh BiOL vào hệ hiếu khí quy mô phòng thí nghiệm. Chế phẩm vi sinh này đã làm giảm thời gian khởi động hệ thống từ 6-8 tuần xuống còn 3-4 tuần. Ở giai đoạn vận hành ổn định, hiệu quả xử lý COD và tổng Nitơ (T-N) đều được duy trì ở mức cao và ổn định với các khoảng giá trị lần lượt 90-97% và 79-86%. | NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ T-N VÀ COD TRONG NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA SÚC TẬP TRUNG CỦA CHẾ PHẨM VI SINH BIOL Nguyễn Đức Toàn 1 Phạm Hải Bằng 1 Đỗ Tiến Anh 2 Bạch Quang Dũng 2 1 Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường 2 Tổng Cục Khí tượng Thủy văn Ngày nhận bài 1 4 2020 ngày chuyển phản biện 2 4 2020 ngày chấp nhận đăng 29 4 2020 Tóm tắt Chế phẩm vi sinh sử dụng trong xử lý nước thải là tập hợp các vi sinh vật có khả năng thích nghi tốt cũng như khả năng tiêu thụ các chất ô nhiễm trong nước thải như một nguồn dinh dưỡng cho sự sinh trưởng và phát triển của chúng. Khi chế phẩm được bổ sung số lượng các vi sinh vật có ích tham gia vào quá trình xử lý nước thải của các hệ thống xử lý nước thải sẽ được gia tăng từ đó nâng cao hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm có trong nước thải 7 . Chế phẩm vi sinh bản địa đã được phân lập tuyển chọn từ các chủng vi sinh vật có hoạt tính mong muốn giúp hệ giảm thời gian khởi động và tăng cường hiệu suất xử lý. Trong nghiên cứu này chúng tôi ứng dụng chế phẩm vi sinh BiOL vào hệ hiếu khí quy mô phòng thí nghiệm. Chế phẩm vi sinh này đã làm giảm thời gian khởi động hệ thống từ 6-8 tuần xuống còn 3-4 tuần. Ở giai đoạn vận hành ổn định hiệu quả xử lý COD và tổng Nitơ T-N đều được duy trì ở mức cao và ổn định với các khoảng giá trị lần lượt 90-97 và 79-86 . Từ khóa Chế phẩm vi sinh BiOL sinh học hiếu khí nước thải giết mổ gia súc MBR. 1. Mở đầu Hiện nay trên thế giới đã có nhiều công Hoạt động giết mổ gia súc có khả năng gây ô nghệ có thể được áp dụng để xử lý nước thải nhiễm không khí ô nhiễm nguồn nước tạo ra giết mổ gia súc các phương pháp đó bao gồm lượng lớn chất thải rắn. Đặc biệt ở những cơ sở Các phương pháp hóa lý keo tụ tuyển nổi oxy giết mổ thủ công các loại chất thải không có sự hóa nâng cao . các phương pháp sinh học các phân loại rõ ràng các loại chất thải như phân công nghệ xử lý hiếu khí thiếu khí kỵ khí thực nước phụ phẩm xả tràn lan khi giết mổ hoặc thải vật thủy sinh . . Tuy nhiên mỗi phương pháp đều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.