Nghiên cứu sự tạo phức đơn và đa ligan trong hệ: Bi(III)- 1-(2- pyridilazo)-2-naphton (PAN) – CH3 COOH: Bằng phương pháp trắc quang

Bài viết công bố kết quả xác định phức Bi(III)-PAN. Sự hình thành phức đơn ligan và đa ligan trong hệ Bi(III)-PAN- CH3 COOH được nghiên cứu bằng phương pháp trắc quang. Các điều kiện tối ưu, thành phần phức và cơ chế tạo phức, các tham số định lượng của phức đơn và đa ligan đã được ứng dụng để tăng độ nhạy và độ chọn lọc của phép xác định trắc quang vi lượng Bi(III). | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 10 SốTập 4 2016 10 79-83 2016 NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐƠN VÀ ĐA LIGAN TRONG HỆ Bi III - 1- 2-PYRIDILAZO -2-NAPHTON PAN CH3COOH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG LÊ THU HƯƠNG LÊ THỊ THANH THÚY NGUYỄN VĂN LƯỢNG Khoa Hóa học Trường Đại học Quy Nhơn TÓM TẮT Trong bài báo này chúng tôi công bố kết quả xác định phức Bi III -PAN. Sự hình thành phức đơn ligan và đa ligan trong hệ Bi III -PAN- CH3COOH được nghiên cứu bằng phương pháp trắc quang. Các điều kiện tối ưu thành phần phức và cơ chế tạo phức các tham số định lượng của phức đơn và đa ligan đã được ứng dụng để tăng độ nhạy và độ chọn lọc của phép xác định trắc quang vi lượng Bi III . Từ khóa Bi III phức đơn ligan phức đa ligan PAN ABSTRACT A Study on Monoligand and Multiligan Complexes in the System Bi iii - 1- 2-pyridilazo -2- naphton PAN CH3COOH with Spectrophotometric Method In this paper we report the result of determining the complexation of Bi III -PAN. The formation of monoligan and multiligan complexes in the system Bi III -PAN- CH3COOH was studied with the spectrophotometric method. The optimal conditions and the complex composition and complex mechanism quantitative parameters of mono multiligand complex were applied to increasing the sensibility and the selectivity of spectrophotometric determination of Bitmut microcontent. Keywords Bi III monoligan complex multiligan complex PAN 1. Mở đầu Bimut là nguyên tố tương đối phổ biến trong tự nhiên chiếm các nguyên tố trong vỏ trái đất . Ngày nay Bimut được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y học mỹ phẩm sản xuất gang thép gốm sứ dùng làm chất xúc tác dùng trong các que hàn Đặc biệt trong những năm đầu thập niên 90 các nghiên cứu đã đánh giá Bitmut có thể thay thế được chì trong nhiều ứng dụng vì tính không độc hại của nó. Bitmut cũng tương đối bền về mặt hóa học chính vì thế mà Bitmut là đối tượng của các công trình nghiên cứu với nhiều lĩnh vực và mục đích khác nhau 2 . Hiện nay có nhiều

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
64    5    2    25-09-2022
3    4    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.