Nghệ thuật miêu tả trong truyện Con Cóc là cậu ông Giời của Nguyễn Huy Tưởng

Miêu tả là một phương thức biểu đạt cơ bản, được Nguyễn Huy Tưởng sử dụng thành công trong truyện Con Cóc là cậu ông Giời. Truyện ngắn này vốn được sáng tác theo cách viết lại truyện cổ dân gian Cóc kiện Trời. Xuất phát từ nhiều lí do khác nhau, nhà văn đã nỗ lực vận dụng khả năng miêu tả để cho cảnh tượng hạn hán và hình ảnh đoàn quân đi đòi mưa hiện ra một cách cụ thể, sinh động. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 13 SốTập 13 41-48 2 2019 2019 NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ TRONG TRUYỆN CON CÓC LÀ CẬU ÔNG GIỜI CỦA NGUYỄN HUY TƯỞNG LÊ NHẬT KÝ Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non Trường Đại học Quy Nhơn TÓM TẮT Miêu tả là một phương thức biểu đạt cơ bản được Nguyễn Huy Tưởng sử dụng thành công trong truyện Con Cóc là cậu ông Giời. Truyện ngắn này vốn được sáng tác theo cách viết lại truyện cổ dân gian Cóc kiện Trời. Xuất phát từ nhiều lí do khác nhau nhà văn đã nỗ lực vận dụng khả năng miêu tả để cho cảnh tượng hạn hán và hình ảnh đoàn quân đi đòi mưa hiện ra một cách cụ thể sinh động. Nổi bật lên đó là hình tượng nhân vật Cóc tuy ngoại hình xấu xí nhưng là một thủ lĩnh thông minh gan dạ làm được việc lớn là buộc trời làm mưa cho hạ giới. Thành công của nghệ thuật miêu tả trong Con Cóc là cậu ông Giời còn là kết quả của việc sử dụng thường xuyên biện pháp nhân hóa so sánh điệp và nhất là các từ láy giàu khả năng miêu tả và biểu cảm. Từ khóa Nguyễn Huy Tưởng Con Cóc là cậu ông Giời miêu tả so sánh từ láy. ABSTRACT The descriptive art in Toad is the Uncle of Heaven story of Nguyen Huy Tuong Description is a basic way of expression that is successfully used by Nguyen Huy Tuong in the story Toad is the Uncle of Heaven. This short story is rewritten from a folk tales Toad Sues Heaven. Originating from many different reasons the writer tries to use the ability to describe lively the scene of the drought and the image of the army asking for rain. The prominent character in the story is Toad. Although the Toad character s appearance is ugly he s a smart and brave leader who is able to force the Heaven to give rain for the earth. The success of using description in Toad is the Uncle of Heaven story is also the result of frequently using personification comparisons reduplication measures and especially alliteration that is rich in descriptive and expressive abilities. Keywords Nguyen Huy Tuong Toad is the Uncle of Heaven description .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.