Thực trạng thừa cân - béo phì ở cán bộ và giảng viên trường Đại học Quy Nhơn năm 2018

Thừa cân - Béo phì ngày nay không còn là căn bệnh của những nước giàu mà đã trở thành vấn nạn của toàn cầu. Thừa cân - Béo phì gây ảnh hưởng đến phát triển và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính không lây. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 386 cán bộ và giảng viên trường Đại học Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để đánh giá thực trạng Thừa cân - Béo phì của cán bộ giảng viên. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 13 SốTập 13 83-89 2 2019 2019 THỰC TRẠNG THỪA CÂN - BÉO PHÌ Ở CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN NĂM 2018 VÕ THỊ HỒNG PHƯỢNG Khoa Sinh - KTNN Trường Đại học Quy Nhơn TÓM TẮT Thừa cân - Béo phì ngày nay không còn là căn bệnh của những nước giàu mà đã trở thành vấn nạn của toàn cầu. Thừa cân - Béo phì gây ảnh hưởng đến phát triển và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính không lây. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 386 cán bộ và giảng viên trường Đại học Quy Nhơn thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định để đánh giá thực trạng Thừa cân - Béo phì của cán bộ giảng viên. Cán bộ và giảng viên được đo cân nặng chiều cao bằng phương pháp nhân trắc và thu thập thông tin qua bộ câu hỏi. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ Thừa cân - Béo phì là rất cao chiếm 47 15 nam giới 60 54 cao hơn nữ giới 38 91 . Tỷ lệ này tăng dần theo độ tuổi Nhóm A 27 78 lt Nhóm B 49 26 lt Nhóm C 50 85 lt Nhóm D 58 33 . Số cán bộ và giảng viên trẻ có tỷ lệ Thừa cân - Béo phì cũng rất cao chiếm 49 26 . Từ khóa Cán bộ và giảng viên trường Đại học Quy Nhơn thừa cân béo phì thiếu cân. ABSTRACT Overweight and obesity of staff and lecturers at Quy Nhon University in 2018 Overweight and obesity are no longer the disease of rich countries but it has become a global problem. Overweight - obesity affects the development and increases the risk of chronic non-spread disease. The cross-sectional study was performed on 386 staff and lecturers at Quy Nhon University Quy Nhơn City Binh Dinh Province to evaluate the situation of overweight-obesity of staff and lecturers. Staff and lecturers were interviewed by the questionnaires and measured weight height by anthropometric method. We found that the rate of overweight and obesity is extremely high at . The figure for men is higher than for women . Besides the older group is substantially more overweight than the others. The 4 age groups show these rates of overweight A B C

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
315    7    1    30-09-2022
2    75    1    30-09-2022
20    22    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.