Tạp chí Khoa học: Số 3/2019

Tạp chí Khoa học: Số 3/2019 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu Zn2 SiO4 :Mn2+ hấp thụ mạnh ánh sáng xanh chế tạo bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao, nghiên cứu tiết diện tán xạ vi phân trong tán xạ Raman trong dây lượng tử khi không có một phonon, thí nghiệm ảo mạch điện ba pha, . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUY NHÔN QUY NHON UNIVERSITY TAÏP CHÍ KHOA HOÏC JOURNAL OF SCIENCE CHUYEÂN SAN KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN VAØ KYÕ THUAÄT ISSUE NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING 13 3 2019 BÌNH ÑÒNH 6 2019 TẠP CHÍ KHOA HỌC Tập 13 Số 3 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ISSN 1859-0357 MỤC LỤC 1. Vật liệu Zn2SiO4 Mn2 hấp thụ mạnh ánh sáng xanh chế tạo bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao Lê Thị Thảo Viễn Nguyễn Mai Cao Hoàng Phương Lan Nguyễn 2. Nghiên cứu tiết diện tán xạ vi phân trong tán xạ Raman trong dây lượng tử khi không có một phonon Lý Thị Kim Cúc Nguyễn Thị Xuân 3. Thí nghiệm ảo mạch điện ba pha Đoàn Đức Tùng Lê Thái Hiệp Đoàn Thanh 4. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phát hàm đa năng dùng vi mạch XR2206CP phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu ở trường đại học Bùi Quang Bình Đào Minh 5. Nghiên cứu thiết kế hệ thống thực nghiệm quản lý điều khiển và giám sát điện năng thông minh Nguyễn Thanh Bình Võ Xuân Trí Lê Văn Thơ Ngô Minh 6. Khảo sát từ trường trong động cơ không đồng bộ tuyến tính đơn biên bằng phương pháp phần tử hữu hạn Trương Minh 7. Xác định phí truyền tải trong thị trường điện cạnh tranh cho lưới truyền tải Bình Định Đặng Quang Khải Trương Minh Tấn Lương Ngọc 8. Ứng xử của dầm Timoshenko trên nền đàn nhớt phi tuyến chịu tải trọng di động Đoàn Kiều Văn 9. Độ bền ăn mòn và bền mài mòn của các lớp phủ điện hóa Nano- Micro chức năng Nguyễn Đức Hùng Lê Thị Phương Thảo Mai Văn Phước Trần Thị Vân 10. Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh của tinh dầu hương nhu tía Ocimum Sanctum L. ở Bình Định Võ Thị Thanh Tuyền Nguyễn Thị Mỹ 11. Một công thức Giống - Bậc của Đa Tạp Fano của các không gian con tuyến tính trên giao đầy đủ Đặng Tuấn Hiệp Nguyễn Chánh Tú Nguyễn Thị Mai 12. Xây dựng ứng dụng sổ liên lạc điện tử trong trường đại học Nguyễn Thị Loan Vũ Sơn Journal of Science - Quy Nhon University 2019 13 3 5-12 3 TẠP CHÍ KHOA HỌC Tập 13 Số 3 2019 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
49    6    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.