Luận án Tiến sĩ Địa lí: Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ lũ quét ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu của nghiên cứu là xác lập cơ sở khoa học nghiên cứu, đánh giá nguy cơ lũ quét ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam phục vụ cho việc đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu tác hại do tai biến lũ quét gây nên. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ----------------------- NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LŨ QUÉT Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÍ HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ----------------------- NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LŨ QUÉT Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành Địa lý tự nhiên Mã số 9 44 02 17 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÍ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học 1. PGS. TS Nguyễn Thị Kim Chƣơng 2. PGS. TS Nguyễn Ngọc Thạch HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng đã đƣợc công bố theo đúng quy định. Kết quả nghiên cứu của luận án chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ một nghiên cứu nào khác. Tác giả luận án Nguyễn Thị Thu Hiền ii LỜI CẢM ƠN Luận án được hoàn thành tại Khoa Địa lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS Nguyễn Thị Kim Chương và PGS. TS Nguyễn Ngọc Thạch. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Thầy Cô - Người đã luôn tận tâm dạy bảo đồng hành và động viên tác giả trong suốt thời gian thực hiện đề tài luận án. Trong quá trình nghiên cứu tác giả đã nhận được sự chỉ bảo đóng góp ý kiến quý báu của các thầy cô các nhà khoa học trong khoa Địa lí trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các cơ quan khoa học như Viện Địa lí - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Khoa Địa lí - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga Bộ Quốc Phòng Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu Phòng Sau đại học Trung tâm Thông tin và Thư viện Bộ môn Địa lí Tự nhiên Ban Chủ nhiệm Khoa Địa lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tác giả thực hiện và hoàn thành luận án. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Nông nghiệp và Phát triển

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
79    50    2    02-10-2022
12    6    1    02-10-2022
17    6    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.