Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Thích ứng của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La với đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về thích ứng của của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La với đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực, đề xuất các biện pháp giúp giáo viên tiểu học thích ứng nhanh hơn và tốt hơn với cách đánh giá mới góp phần nâng cao chất lượng dạy học. | 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ THU HÀ THÍCH ỨNG CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH SƠN LA VỚI ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Chuyên ngành Tâm lý học chuyên ngành Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC HÀ NỘI - 2019 2 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Đức Sơn Phản biện 1 Trần Thị Minh Đức Trường ĐHKHXH amp NV ĐHQG Hà Nội Phản biện 2 Phan Mai Hương Viện Tâm lý học Phản biện 3 Nguyễn Xuân Thức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào hồi .giờ ngày tháng . năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện Thư viện Quốc Gia hoặc Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 3 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quan hệ với công việc nghề nghiệp mỗi cá nhân cũng luôn luôn phải tìm cách để thích ứng với những sự thay đổi về nội dung công việc cách thức thực hiện công việc điều kiện làm đó sẽ giúp cho hoạt động nghề của họ đạt hiệu quả cao hơn giúp họ luôn chủ động tự tin và sáng tạo trong công việc. Giáo dục là một nghề luôn đòi hỏi những người làm công tác giáo dục phải thường xuyên cập nhật thông tin và nếu có sự thay đổi theo xu thế chung của toàn cầu thì luôn phải vượt qua những khó khăn để thích ứng với sự thay đổi đó. Đổi mới đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực là một yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nói chung và bậc tiểu học nói riêng. Việc đánh giá kết quả giáo dục phải hướng tới việc sau khi học học sinh có thể vận dụng những kiến thức kĩ năng học được ở nhà trường vào cuộc sống. Ở bậc giáo dục tiểu học việc đánh giá học sinh cũng được chuyển từ hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực sao cho phù hợp với xu thế phát triển chung của hệ thống giáo dục phổ thông. Theo cách đánh giá này người dạy chú trọng đến việc hình thành các phẩm chất và năng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.