Thay đổi kiến thức về phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính người bệnh đột quỵ não tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ

Bài viết trình bày đánh giá sự thay đổi kiến thức về phục hồi chức năng vận động của người chăm sóc chính người bệnh đột quỵ não tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ sau can thiệp giáo dục sức khỏe năm 2020. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THAY ĐỔI KIẾN THỨC VỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CHO NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH PHÚ THỌ Nguyễn Thị Mai Hương1b Ngô Huy Hoàng2 Nguyễn Thị Dung2b Đặng Thị Hân2 Lại Thị Thanh Xuân2b Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ 1 2 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định TÓM TẮT Mục tiêu Đánh giá sự thay đổi kiến sóc chính tại các thời điểm ngay sau can thức về phục hồi chức năng vận động của thiệp T2 và trước khi ra viện T3 lần lượt người chăm sóc chính người bệnh đột quỵ tăng lên đạt 7 48 2 43 điểm và 9 18 2 83 não tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục so với 5 88 2 41 điểm ở thời điểm trước hồi chức năng tỉnh Phú Thọ sau can thiệp can thiệp p lt 0 001 . Tỷ lệ người chăm sóc giáo dục sức khỏe năm 2020. Đối tượng chính có kiến thức ở mức độ đạt tăng lên và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu đạt 64 tại thời điểm T2 và 76 tại thời can thiệp giáo dục một nhóm có so sánh điểm T3 so với 38 ở thời điểm trước can trước sau cho 50 người chăm sóc chính thiệp. Kết luận Kiến thức về phục hồi chức người bệnh đột quỵ tại Bệnh viện Y dược năng vận động cho người bệnh đột quỵ của cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú người chăm sóc chính trong nghiên cứu Thọ từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020 về còn nhiều hạn chế trước trước can thiệp và kiến thức phục hồi chức năng vận động đã được cải thiện rõ rệt sau can thiệp giáo cho người bệnh đột quỵ. Kết quả Sau can dục. thiệp giáo dục kiến thức về phục hồi chức Từ khóa Phục hồi chức năng vận động năng cho người bệnh đột quỵ của người người bệnh đột quỵ người chăm sóc chính chăm sóc chính có cải thiện rõ rệt cụ thể can thiệp giáo dục sức khoẻ. Điểm trung bình kiến thức của người chăm CHANGES IN THE KNOWLEGE OF MOTOR REHABILITATION FOR STROKE PATIENTS AMONG CAREGIVERS AT PHU THO TRADITIONAL MEDICINE AND FUNCTIONAL REHABILITATION HOSPITAL. ABSTRACT Objective To evaluate changes .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.