Thay đổi kiến thức về tuân thủ điều trị thuốc chống đông kháng vitamin K của người bệnh tim mạch điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

Bài viết mô tả thực trạng và đánh giá những thay đổi kiến thức về tuân thủ điều trị thuốc chống đông kháng vitamin K của người bệnh tim mạch trước và sau can thiệp giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THAY ĐỔI KIẾN THỨC VỀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC CHỐNG ĐÔNG KHÁNG VITAMIN K CỦA NGƯỜI BỆNH TIM MẠCH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH Tống Thị Ánh1b Ngô Huy Hoàng2 Nguyễn Thị Mai Hương3b Đặng Thị Hân2 Nguyễn Thị Dung2b 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 2 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 3 Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả thực trạng và đánh giá can thiệp và 1 tháng sau can thiệp kiến những thay đổi kiến thức về tuân thủ điều thức về tuân thủ của người bệnh đã được trị thuốc chống đông kháng vitamin K của cải thiện với điểm trung bình kiến thức lần người bệnh tim mạch trước và sau can lượt là 7 56 0 82 điểm và 7 09 1 09 điểm thiệp giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Đa so với 3 84 1 98 điểm p NGHIÊN CỨU KHOA HỌC the participated patients knowledge of Thuốc chống đông kháng vitamin K compliance to vitamin K anticoagulation AVK đã và đang được sử dụng rộng rãi therapy was limited with the mean score of nhằm mục đích dự phòng và điều trị bệnh only points of the 8 point-scale lý huyết khối gây tắc mạch trong các bệnh then increased to points right như rung nhĩ huyết khối tĩnh mạch và after the intervention and remained at thuyên tắc phổi hay các bệnh van tim 6 . points one month later the difference Việc điều trị AVK gặp phải hai trở ngại chính in scores after and before the intervention là giới hạn dược lý của điều trị hẹp và hiệu were statistically significant with p values quả của thuốc bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu of . The percentages of patients with tố như mức độ nhạy cảm với thuốc của the knowledge of Poor Average and từng người bệnh chế độ ăn sự tuân thủ Good levels were and điều trị tương tác thuốc các bệnh nội khoa before the intervention. Immediately phối hợp suy gan suy thận 7 8 . after the intervention and 1 month after the Xét nghiệm INR International normalized intervention the percentage of patients ratio tỷ lệ chuẩn hóa quốc tế là chỉ số tin with the .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    21    1    04-10-2022
47    2    1    04-10-2022
76    5    1    04-10-2022
1    1    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.