Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 - ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

"Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 2: Rủi ro thị trường" giúp các bạn sinh viên nắm được tổng quan về rủi ro thị trường; các phương pháp đo lường rủi ro thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. | BÀI 2 RỦI RO THỊ TRƯỜNG ThS. Đinh Thị Hồng Thêu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động kinh doanh nguồn vốn của Ngân hàng Bạn có biết bộ phận nguồn vốn thường là Ban Nguồn vốn hoặc Khối Nguồn vốn làm gì không Họ quản lý và kinh doanh vốn quản lý và kinh doanh ngoại tệ họ tham gia tất cả các trading mà mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Tất cả những nghiệp vụ của họ như cho vay chênh lệch lãi suất mua bán ngoại tệ mua bán vàng và các kim loại quý khác mua bán dầu mỏ cà phê cao su đều mang về cho Ngân hàng những khoản lời rất lớn tuy nhiên nó cũng hàm chứa rủi ro rất lớn vì tất cả các thị trường hàng hóa nói trên đều biến động rất mạnh. Do đó bên cạnh mục tiêu lợi nhuận cao thì mục tiêu tối thiểu hóa rủi ro thị trường cũng là vấn đề mà các Ngân hàng thương mại quan tâm chú trọng rất nhiều hiện nay. 1. Vậy rủi ro thị trường là gì 2. Đo lường nó như thế nào 2 MỤC TIÊU Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên hiểu được về rủi ro thị trường và các quy định chuẩn mực của thế giới về loại rủi ro này. Sinh viên được hướng dẫn các phương pháp đo lường rủi ro thị trường và ưu nhược điểm của mỗi phương pháp đó. Sinh viên cần nắm được cách sử dụng phương pháp đo lường phù hợp trong từng tình huống cụ thể. 3 NỘI DUNG Tổng quan về rủi ro thị trường Các phương pháp đo lường rủi ro thị trường 4 1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THỊ TRƯỜNG Rủi ro thị trường được hiểu là những biến cố có thể ảnh hưởng đến thu nhập của tổ chức tài chính có nguyên nhân xuất phát từ những thay đổi của thị trường. Loại rủi ro được yêu cầu trong trụ cột thứ nhất yêu cầu vốn tối thiểu của Basel. Lựa chọn cách tiếp cận đo lường rủi ro thị trường LD Loss Distribution . 5 2. ĐO LƯỜNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG . Độ biến động Volatility . Giá trị rủi ro-VaR Value at Risk 6 . ĐỘ BIẾN ĐỘNG Công thức tính .06 1 n 2 .04 S2 xi x n 1 i 1 .02 Ý nghĩa .00 Hạn chế Cách giải quyết 100 200 300 400 500 600 Đồ thị Đồ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    5    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.