Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 6: Thù lao lao động

"Bài giảng Quản trị nhân lực - Bài 6: Thù lao lao động" với các nội dung khái niệm và mục tiêu hệ thống thù lao lao động; các yếu tố ảnh hưởng tới thù lao lao động; các hình thức trả công lao động; các phúc lợi và dịch vụ cho người lao động . | Bài 6 Thù lao lao động BÀI 6 THÙ LAO LAO ĐỘNG Hướng dẫn học Để học tốt bài này sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau Tìm hiểu về hệ thống tiền lương quy chế trả lương trong các doanh nghiệp. Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu Vũ Thị Mai Phạm Thúy Hương 2011 Quản trị nhân lực Nhà Xuất bản Đại học KTQD Hà Nội. Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Tham khảo tài liệu từ các nguồn cung cấp thông tin khác nhau báo tạp chí sách mạng internet về những vấn đề liên quan tới đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức. Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Khái niệm và mục tiêu hệ thống thù lao lao động Các yếu tố ảnh hưởng tới thù lao lao động Hệ thống trả công lao động trong tổ chức Các hình thức trả công lao động Các phúc lợi và dịch vụ cho người lao động. Mục tiêu Sau khi học xong bài này sinh viên có thể hiểu được Khái niệm và mục tiêu của hệ thống thù lao lao động Các yếu tố ảnh hưởng tới thù lao lao động trong doanh nghiệp Các yếu tố tổ chức cần xem xét khi ra các quyết định về thù lao Trình tự xây dựng hệ thống trả công trong doanh nghiệp Các phúc lợi mà một tổ chức có thể và cần phải cung cấp cho người lao động. TXNLQT02_Bai 81 Bài 6 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Tình huống dẫn nhập Trả công lao động tại Ngân hàng Cổ phần Phương Nam Ngân hàng Cổ phần Phương Nam là một doanh nghiệp có hoạt động chủ yếu là kinh doanh tiền tệ. Các nhân viên của ngân hàng đều tham gia góp vốn và có cổ phần trong ngân hàng. Ngân hàng có 25 nhân viên trong đó có 5 người có trình độ đại học những người còn lại có trình độ cao đẳng và trung cấp. Ngân hàng áp dụng chế độ tiền lương như sau Lương cơ bản được tính trên cơ sở trình độ học vấn của nhân viên Áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các cán bộ quản lý trong ngân hàng có chức vụ trưởng phó phòng. Lương cơ bản và phụ cấp trách nhiệm được trả một .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.