Bài giảng Văn hóa và đạo đức kinh doanh: Bài 5 - ThS.Trần Đức Dũng

"Bài giảng Văn hóa và đạo đức kinh doanh - Bài 5: Văn hóa doanh nghiệp" với mục tiêu cung cấp các kiến thức tổng quan về văn hóa doanh nghiệp; tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự phát triển của doanh nghiệp; các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp; các giai đoạn hình thành và cơ cấu thay đổi văn hóa doanh nghiệp. | BÀI 5 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Giảng viên Đức Dũng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Tại sao doanh nghiệp lại xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho riêng mình Thực tế Trong năm 2010 2011 Ngân hàng Agribank đã chi hàng tỷ vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho các cấp lãnh đạo. Trong nội dung đào tạo có nội dung nâng cao nhận thức xây dựng văn hóa Agribank. Một dẫn chứng khác trong năm 2013 Tổng công ty Bia Saigon cũng đã chi 3 tỷ đồng để xây dựng Bộ thiết chế văn hóa cho TCTy. EVN Vietel VNPT cũng rất chú ý trong việc đầu tư xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp có tác động gì đến hoạt động kinh doanh mà các doanh nghiệp đã sẵn sàng bỏ tiền đầu tư xây dựng văn hóa cho mình 2 MỤC TIÊU Giúp cho học viên hiểu rõ khái luận về văn hóa doanh nghiệp Hiểu đươc các cấp độ văn hóa doanh nghiệp Xác định các yếu tố ảnh hưởng nhân tố nào quan trọng nhất đối với doanh nghiệp mình Xem xét vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong sự phát triển bền vững và tạo lập bản sắc cho doanh nghiệp Các mô hình và các giai đoạn hình thành văn hóa doanh nghiệp. 3 NỘI DUNG Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự phát triển của doanh nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp Các giai đoạn hình thành và cơ cấu thay đổi văn hóa doanh nghiệp 4 1. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP . Khái niệm . Các cấp độ văn hóa Văn hóa doanh nghiệp doanh nghiệp . Cấp độ 1 . Cấp độ 2 . Cấp độ 3 Hữu hình Nguyên tắc Giá trị cốt lõi 5 . KHÁI NIỆM VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Mối liên hệ giữa các khái niệm Văn hóa Văn hóa kinh doanh Văn hóa doanh nghiệp. 6 . KHÁI NIỆM VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP tiếp theo Theo quan niệm và cách hiểu Nghĩa rất hẹp Văn hoá được coi là một ngành lĩnh vực ngành Văn hoá nghệ thuật hội hoạ văn học film ảnh Bộ văn hóa sở văn hóa Bộ Văn hoá Thể thao và du lịch Nghĩa rộng Văn hóa Giá trị vật chất Giá .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.