Giáo án Sinh học 12 (cả năm)

Giáo án Sinh học 12 được biên soạn và thông tin đến các thầy cô chương trình cả năm học, hỗ trợ trong công tác dạy học dựa trên định hướng phát triển năng lực của học sinh. | Ngày soạn PHẦN 5 DI TRUYỀN HỌC Chương I CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Tiết 1 Bài 1 GEN MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức Sau khi học xong bài này học sinh phải Nêu được khái niệm cấu trúc chung của gen. Nêu được khái niệm các đặc điểm chung về mã di truyền. Giải thích được tại sao mã di truyền phải là mã bộ ba. Từ mô hình tự nhân đôi của ADN mô tả được các bước của quá trình tự nhân đôi ADN làm cơ sở cho sự tự nhân đôi nhiễm sắc thể. Nêu được điểm khác nhau giữa sao chép ở sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn. Tăng cường khả năng suy luận nhận thức thông qua kiến thức về cách tổng hợp mạch mới dựa theo 2 mạch khuôn khác nhau. 2. Về kỹ năng Rèn luyện kỹ năng quan sát phân tích hình ảnh kỹ năng so sánh và tổng hợp. 3. GDMT Biết được sự đa dạng của gen chính là đa dạng di truyền của sinh giới. Do đó bảo vệ nguồn gen đặc biệt là nguồn gen quý bằng cách bảo vệ nuôi dưỡng chăm sóc động vật quý hiếm. 4. Phát triển năng lực a Năng lực kiến thức ́ ̣ HS xac đinh đ ược muc tiêu hoc tâp chu đê la gì ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy phân tích khái quát hoá. ̣ HS đăt ra đ ược nhiêu câu hoi vê chu đê hoc tâp ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ b Năng lực sống Năng lực thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm tổ lớp. Năng lực trình bày suy nghĩ ý tưởng hợp tác quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm trong hoạt động nhóm. Năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin về khái niệm gen cấu trúc chung của gen cấu trúc mã di truyền và quá trình nhân đôi AND. ̉ ́ ̉ Quan li ban thân Nhân tḥ ưc đ ́ ược cac yêu tô tac đông đên ban thân tác đ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ộng đến quá trình học tập như bạn bè phương tiện học tập thầy cô ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ Xac đinh đung quyên va nghia vu hoc tâp chu đê. ́ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ực tao h Quan li nhom Lăng nghe va phan hôi tich c ́ ̣ ứng khởi hoc tâp. ̣ ̣ II. PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT DẠY HỌC pháp dạy học Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề 1 Phương pháp dạy học theo nhóm pp kiểm chứng thuật dạy học Kỹ thuật tia chớp kỹ thuật

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    85    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.