Bài giảng Sinh học 10 - Bài 30: Sự nhân lên của vi rút trong tế bào chủ

"Bài giảng Sinh học 10 - Bài 30: Sự nhân lên của vi rút trong tế bào chủ" tìm hiểu về khái niệm HIV/AIDS; quá trình lây nhiễm HIV; một số hình dạng 3 chiều của virus HIV; các con đường lây truyền HIV; các giai đoạn phát triển của bệnh; biện pháp phòng ngừa . | II HIV AIDS II HIV AIDS 1 Khái niệm Virus HIV Immuno deficiency Suy giảm miễn dịch Human Ngườ i Syndrome hội chứng AIDS Immuno Deficiency suy giảm miễn dịch Acquired mắc phải II. HIV AIDS 1. Khái niệm HIV AIDS HIV là virut gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người. AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải là giai đoạn cuối cùng của quá trình nhiễm HIV . HIV gây nhiễm và phá huỷ một số tế bào của hệ thống miễn dịch làm mất khả năng miễn dịch của cơ thể và gây nên các bệnh cơ hội. Bệnh cơ hội là bệnh do VSV cơ hội gây nên. VSV cơ hội là VSV lợi dụng lúc cơ thể bị suy giảm miễn dịch để tấn công. II. HIV AIDS 1. Khái niệm HIV Các t ế bào mà HIV tấn công Đại thực bào Tế bào limpho T Quá trình lây nhiễm HIV HIV Phá hủy tế bào limphô T4 Số lượng tế bào limphô T4 Hãy trình bày suy giảm về quá trình lây nhiễm Cơ thể mất khả năng miễn HIV dịch Các vi sinh vật tấn công vi sinh vật cơ hội Tử Các bệnh cơ hội vong 6 Một số hì nh dang 3 chiê ̣ ̀ u cua ̉ virus HIV II. HIV AIDS Người bị bệnh AIDS 2. Các con đường lây truyền HIV Truyền máu Tiêm chích Xăm mình Qua sữa mẹ Gái mại dâm Qua nhau thai Ghép tạng 2. Các con đường lây truyền HIV Máu Đường tình MÑ truyÒn s Mẹ sang con ang c o n Máu dụ c

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    2    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.