Bài giảng Kinh tế học vi mô - Bài 2: Cung, cầu

"Bài giảng Kinh tế học vi mô - Bài 2: Cung, cầu" tìm hiểu hành vi, cũng như các quy luật chi phối hành vi người mua thông qua khái niệm cầu; hành vi, cũng như các quy luật chi phối hành vi người bán thông qua khái niệm cung; các thức giá cả và sản lượng được hình thành như thế nào, thông qua đó tìm hiểu về các biện pháp can thiệp của chính phủ tới thị trường. | Bài 2 Cung - cầu BÀI 2 CUNG - CẦU Hướng dẫn học Để học tốt bài này học viên cần tham khảo các phương pháp học sau Học đúng lịch trình của môn học theo tuần làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Đọc tài liệu 1. PGS. TS Vũ Kim Dũng Phạm Văn Minh 2011 Giáo trình Kinh tế học vi mô NXB Lao động xã hội. 2. PGS. TS Vũ Kim Dũng TS Đinh Thiện Đức Bài tập kinh tế học vi mô 2011 NXB Lao động xã hội. Nghe bài giảng qua video Cần chú ý các vấn đề chưa hiểu rõ hoặc yêu cầu mà giáo viên đưa ra. Đọc tài liệu và tóm tắt những nội dung chính của từng chương theo những vấn đề mà giáo viên giảng chú ý những điểm chưa hiểu khi nghe giảng. Nếu đọc sách vẫn không hiểu thì ghi lại để hỏi trợ giảng. Làm bài tập và luyện thi trắc nghiệm theo yêu cầu từng chương. Liên hệ và lấy ví dụ thực tế khi học đến từng vấn đề và khái niệm đang học hỏi thêm bạn bè người thân về những vấn đề mang tính suy luận về hành vi của các chủ thể tham gia thị trường. Tập viết bài tự luận về đánh giá phân tích thị trường. Học viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email. Trang Web môn học. Nội dung Khái niệm và những công cụ dùng để phân tích cầu và cung Những nhân tố ảnh hưởng đến cầu và cung Cân bằng thị trường và sự thay đổi giá và sản lượng cân bằng Mục tiêu Giúp người học hiểu được hành vi cũng như các quy luật chi phối hành vi người mua thông qua khái niệm cầu Giúp người học hiểu được hành vi cũng như các quy luật chi phối hành vi người bán thông qua khái niệm cung Giúp người học hiểu các thức giá cả và sản lượng được hình thành như thế nào thông qua đó tìm hiểu về các biện pháp can thiệp của chính phủ tới thị trường. 21 Bài 2 Cung - cầu Tình huống dẫn nhập Năm 2011 2012 thị trường bất động sản ở Việt Nam tụt dốc thảm hại giá nhà ở trung bình những năm này chỉ giảm chỉ còn bằng một nửa so mức giá đỉnh điểm đạt được vào tháng 7 năm 2008 2009. Vậy đâu là lý do dẫn đến sự trồi sụt bất thường đến vậy 22 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    13    1    30-09-2022
99    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.