Thực nghiệm bước đầu sử dụng các phần mềm phân tích tiếng nói COOLEDIT và PRAAT giúp học viên nước ngoài và trẻ nghe kém phát âm đúng thanh điệu tiếng Việt

Nghiên cứu này sử dụng các phần mềm phân tích tiếng nói COOLEDIT và PRAAT để phân tích, miêu tả thực nghiệm các mẫu lời nói của sáu người (ba học viên nước ngoài và ba trẻ nghe kém). | Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa ISSN 2525-2674 Tập 2 Số 1 2018 THỰC NGHIỆM BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM PHÂN TÍCH TIẾNG NÓI COOLEDIT VÀ PRAAT GIÚP HỌC VIÊN NƯỚC NGOÀI VÀ TRẺ NGHE KÉM PHÁT ÂM ĐÚNG THANH ĐIỆU TIẾNG VIỆT Văn Tú Anh Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Nhận bài 22 09 2017 Hoàn thành phản biện 11 10 2017 Duyệt đăng 25 03 2018 Tóm tắt Nghiên cứu này sử dụng các phần mềm phân tích tiếng nói COOLEDIT và PRAAT để phân tích miêu tả thực nghiệm các mẫu lời nói của sáu người ba học viên nước ngoài và ba trẻ nghe kém . Việc phân tích thực nghiệm được tiến hành như sau 18 âm tiết rời có chứa sáu thanh điệu tiếng Việt được tác giả phát âm trực tiếp đó là các âm tiết biểu thị ba nguyên âm đơn đại diện cho ba dòng nguyên âm trước giữa sau trong tiếng Việt i ì ĩ ỉ í ị a à ã ả á ạ u ù ũ ủ ú ụ sau đó dùng các lệnh của PRAAT để tự động hiển thị đường nét sáu thanh trong 18 mẫu thử để học viên có những hình dung về các thanh. Học viên lặp lại các các hoạt động bằng phát âm của chính họ. Họ nhận ra mình phát âm như thế nào và có những chỉnh sửa kịp thời ngay trong giờ học. Thực nghiệm này khiến học viên thích thú và hăng say với bài luyện thanh điệu. Chỉ trong một tháng bốn buổi học mỗi buổi 90 phút trong đó thời gian luyện thanh điệu là 30 phút sáu học viên tham gia đã phát âm khá chính xác các thanh. Tuy nhiên thực nghiệm này còn một số hạn chế như chỉ áp dụng tốt cho trẻ nghe kém đã có khoảng 1-2 năm tuổi nghe 1-2 năm đeo máy trợ thính và học viên nước ngoài có vốn tiếng Việt nhất định. Thực nghiệm chưa áp dụng cho trẻ nghe kém mới đeo máy trợ thính và học viên nước ngoài vừa mới học tiếng Việt. Từ khóa học viên nước ngoài phần mềm phân tích tiếng nói thanh điệu trẻ nghe kém 1. Mở đầu . Phạm vi đề tài Phạm vi của nghiên cứu này là biện pháp sửa lỗi phát âm thanh điệu tiếng Việt cho những học viên gặp khó khăn về phát âm. Qua thực tế dạy phát âm tiếng Việt cho người nước ngoài và trẻ nghe kém Hà Nội tác giả đã thử nghiệm một biện pháp tương đối nhanh gọn dễ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.