Mô hình đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành quốc tế học tại Việt Nam

Mục tiêu của giáo dục Việt Nam là chủ động hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo. Việc xây dựng mô hình đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên là cơ sở để điều chỉnh chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Năng lực đầu ra của sinh viên phản ánh hiện thực quá trình giáo dục và đào tạo của nhà trường. | Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa ISSN 2525-2674 Tập 2 Số 1 2018 MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM Phan Thị Yến Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Nhận bài 18 09 2017 Hoàn thành phản biện 28 10 2018 Duyệt đăng 25 03 2018 Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng trong đề tài mã số B2017- ĐN05-13 Tóm tắt Mục tiêu của giáo dục Việt Nam là chủ động hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo. Việc xây dựng mô hình đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên là cơ sở để điều chỉnh chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Năng lực đầu ra của sinh viên phản ánh hiện thực quá trình giáo dục và đào tạo của nhà trường. Trong xu thế cạnh tranh toàn cầu các trường đại học chú trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng có khả năng cạnh tranh và đủ năng lực tham gia vào thị trường lao động quốc tế. Sinh viên ngành Quốc tế học được đào tạo về các lĩnh vực quốc tế vì vậy việc đánh giá năng lực đầu ra là tiền đề nhằm khẳng định vị thế chất lượng của nguồn nhân lực từ ngành đào tạo này. Từ khóa Mô hình đánh giá năng lực đầu ra Quốc tế học đánh giá năng lực chất lượng đào tạo 1. Mở đầu Mong đợi của người sử dụng lao động là lựa chọn được người lao động có năng lực phù hợp với vị trí công tác nhằm tạo sự phát triển cho đơn vị. Vì thế nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Ngành Quốc tế học đã và đang được các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đào tạo hơn 10 năm nay. Đây là một trong những ngành học có tính đa dạng trong nội dung chương trình đào tạo. Vì thế việc đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp là việc làm rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá năng lực người học là khâu quan trọng là công đoạn cuối cùng của quá trình dạy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.