Đánh giá giáo trình LIFE-Preintermediate dưới quan điểm của giảng viên và sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm hiểu nhận thức của giáo viên và học sinh về những điểm mạnh và điểm yếu của giáo trình LIFE-Preintermediate của các tác giả Hughes, Stephenson và Dummett được Cengage Learning xuất bản, sau ba năm sử dụng tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế để dạy cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai không chuyên ngữ đang theo học khóa học Tiếng Anh cấp độ B1. M | ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH LIFE-PREINTERMEDIATE DƯỚI QUAN ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC HUẾ Nguyễn Phạm Thanh Vân Huỳnh Thị Long Hà Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế Nhận bài 30 05 2018 Hoàn thành phản biện 25 06 2018 Duyệt đăng 30 08 2018 Tóm tắt Ahmadi và Derakhshan 2016 nói rằng việc đánh giá sách giáo khoa hay giáo trình giúp giáo viên tìm được sách học phù hợp và cho phép họ điều chỉnh và sửa đổi chúng để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Nhiều nhà nghiên cứu và giáo viên tiếng Anh cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá sách giáo khoa. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm hiểu nhận thức của giáo viên và học sinh về những điểm mạnh và điểm yếu của giáo trình LIFE-Preintermediate của các tác giả Hughes Stephenson và Dummett được Cengage Learning xuất bản sau ba năm sử dụng tại Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế để dạy cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai không chuyên ngữ đang theo học khóa học Tiếng Anh cấp độ B1. Một danh sách các tiêu chí đánh giá sách giáo khoa do Mukundan Nimehchisalem và Hajimohammadi 2011 được nhóm nghiên cứu áp dụng sau khi đã chỉnh sửa cho phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Mười giáo viên và một trăm hai mươi sinh viên tham gia nghiên cứu với hai trong số giáo viên được mời tham gia phỏng vấn để làm rõ thêm một số thông tin. Dữ liệu thu thập được nhóm tác giả phân tích đầy đủ và dựa vào đó để đưa ra các kiến nghị về việc dạy và học tiếng Anh hiệu quả hơn với giáo trình này. Từ khóa Bảng tiêu chí đánh giá giáo trình đánh giá giáo trình quan điểm 1. Đặt vấn đề Có nhiều nhân tố dẫn đến việc học tiếng Anh thành công trong đó việc lựa chọn giáo trình phù hợp là một nhân tố rất quan trọng. Theo Miekley 2005 giáo trình không chỉ cung cấp cho người học chương trình học một cách hệ thống trọng tâm và có kế hoạch mà còn cung cấp nội dung kiến thức chuẩn hóa. Theo đó Ahour và Ahmadi 2012 tr. 176 cũng khẳng định quot Sách giáo khoa là nguồn chính mà có thể truyền đạt những kiến thức và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.