Thực tế sử dụng tài liệu bổ trợ tại các lớp tiếng Anh cơ bản bậc 3-6 ở khoa tiếng Anh chuyên ngành trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Bài viết phản ánh thực tế và hiệu quả sử dụng tài liệu giảng dạy bổ trợ của giảng viên cho các lớp tiếng Anh cơ bản bậc 3/6 ở Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các giáo trình đang sử dụng chưa đáp ứng đủ yêu cầu giảng dạy tại khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. | THỰC TẾ SỬ DỤNG TÀI LIỆU BỔ TRỢ TẠI CÁC LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN BẬC 3 6 Ở KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC HUẾ Nguyễn Hà Quỳnh Như Hồ Hiền Quyên Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế Nhận bài 10 05 2019 Hoàn thành phản biện 20 06 2019 Duyệt đăng 20 08 2019 Tóm tắt Bài báo phản ánh thực tế và hiệu quả sử dụng tài liệu giảng dạy bổ trợ của giảng viên cho các lớp tiếng Anh cơ bản bậc 3 6 ở Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các giáo trình đang sử dụng chưa đáp ứng đủ yêu cầu giảng dạy tại khoa Tiếng Anh Chuyên ngành trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế. Việc sử dụng tài liệu bổ trợ chủ yếu nhằm mục đích bổ trợ sinh viên trong kỳ thi năng lực ngoại ngữ tiếng Anh dành cho khối sinh viên không chuyên của Đại học Huế. Ngoài ra tài liệu bổ trợ có nội dung đa dạng hấp dẫn mang lại những hiệu quả đáng kể trong việc dạy học và kiểm tra đánh giá. Từ khóa Tài liệu bổ trợ tài liệu thực kì thi năng lực ngoại ngữ tiếng Anh không chuyên 1. Đặt vấn đề Trong những năm gần đây việc giảng dạy tiếng Anh dành cho các khối sinh viên không chuyên ngữ đang dần dần chiếm được sự quan tâm vượt trội từ các nhà nghiên cứu giáo dục khi trọng tâm giảng dạy ngoại ngữ chuyển hướng sang trang bị các kỹ năng giao tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại. Luôn được chứng minh là một trong những yếu tố quyết định gắn liền với sự thành công trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng tài liệu giảng dạy cũng như sử dụng nguồn tài liệu bổ trợ để phát triển tài liệu giảng dạy thu hút khá nhiều sự quan tâm của những nhà ngôn ngữ và giáo dục trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Là ngôn ngữ của văn hóa chính trị kinh tế xã hội tiếng Anh vẫn luôn là ngôn ngữ nhận được sự lựa chọn hàng đầu của các sinh viên khối không chuyên trong chương trình đào tạo ngoại ngữ của họ. Dù có số lượng người học khổng lồ chất lượng của các lớp học tiếng Anh B1 - bậc 3 6 theo khung đánh giá năng lực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
119    3    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.