Nghiên cứu xây dựng dữ liệu thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành tạo hình đa phương tiện tại trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Bài viết này trình bày kết quả khảo sát nhu cầu sử dụng thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tạo hình đa phương tiện đối với giảng viên, sinh viên trong quá trình dạy – học, nghiên cứu và sáng tác. Bài báo cũng trình bày các phương pháp, quy trình xây dựng dữ liệu thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tạo hình đa phương tiện nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo và học tập của giảng viên và sinh viên ngành tạo hình đa phương tiện tại trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế. | NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG DỮ LIỆU THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠO HÌNH ĐA PHƯƠNG TIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT ĐẠI HỌC HUẾ Hồ Đắc Diễm Thường Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế Nhận bài 03 09 2018 Hoàn thành phản biện 28 09 2018 Duyệt đăng 20 08 2019 Tóm tắt Từ điển thuật ngữ chuyên ngành Anh Việt nói chung và dữ liệu thuật ngữ Anh - Việt nói riêng không những là phương tiện tra cứu giúp người sử dụng biết được nghĩa các thuật ngữ chuyên ngành mới mà còn hiểu rõ khái niệm định nghĩa hoặc giải thích về thuật ngữ. Việc biên soạn dữ liệu thuật ngữ hiệu quả đòi hỏi người biên soạn phải nắm rõ nhu cầu của người sử dụng từ đó xây dựng các nguyên tắc và phương pháp biên soạn cho phù hợp. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát nhu cầu sử dụng thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tạo hình đa phương tiện đối với giảng viên sinh viên trong quá trình dạy học nghiên cứu và sáng tác. Bài báo cũng trình bày các phương pháp quy trình xây dựng dữ liệu thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tạo hình đa phương tiện nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo và học tập của giảng viên và sinh viên ngành tạo hình đa phương tiện tại trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế. Từ khóa Biên soạn thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành tạo hình đa phương tiện 1. Mở đầu Chúng ta đang sống trong thời đại mà hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực nghề nghiệp. Trong xu thế phát triển đó hợp tác giao lưu và học tập văn hoá nghệ thuật khoa học kỹ thuật nước ngoài đóng vai trò quan trọng làm động lực thúc đẩy các nhà nghiên cứu biên soạn thuật ngữ phục vụ cho các chuyên ngành khác nhau đặc biệt là thuật ngữ tiếng Anh. Ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về cơ sở lý luận phương pháp biên soạn từ điển thuật ngữ hoặc biên soạn thuật ngữ chuyên ngành từ điện tử cơ bản đến tthiết kế trang phục mỹ thuật. Tuy nhiên thuật ngữ mỹ thuật nói chung và thuật ngữ chuyên ngành tạo hình đa phương tiện nói riêng còn chưa được quan tâm nghiên cứu phát triển nhiều. Thuật ngữ mỹ thuật tuy không phải là mảng thuật ngữ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.